Resekort, elevresor

Från och med läsåret 2022/2023 gäller nya rutiner för elevresor i gymnasieskolor i Växjö kommun, Lessebo kommun, även friskolor, Wasaskolan i Tingsryd samt för folkhögskolor. Detta gäller inte om man studerar i en annan skola än de uppräknade. Alla resekort till elever som är folkbokförda i Lessebo kommun kommer att administreras av Lessebo kommun istället för att som tidigare av respektive gymnasieskola.

Elever i som börjar årskurs 1 måste ansöka om resekort senast 31 juli för att hinna få sitt busskort till skolstartsveckan.

Elever i årskurs 2 och 3 sparar sina busskort från föregående år och behöver använda e-tjänsten återaktivering av busskort. Detta ska göras senast 31 maj 2023 för att busskorten ska hinna återaktiveras inför skolstart. Detta behöver du göra även om du har busskortet via länstrafikens app.

Elever som går på Bikupan och har ett busskort ska spara detta och använda e-tjänsten återaktivering av busskort. Önskar ni få busskortet via länstrafikens app kan ni ange det i samma e-tjänst.

Elever som börjar åk 2 och 3 och önskar få sitt resekort i Länstrafikens app kan fylla i detta i återaktiveringstjänsten.

Under första skolveckan kan eleverna åka fritt utan resekort.

För elever som går i gymnasieskola i Växjö kommun, inklusive friskolorna samt Wasaskolan i Tingsryd, ansvarar Lessebo kommun för kostnaden för elevens resor mellan hemmet (elevens folkbokföringsadress) och skolan, två resor varje vardag under terminen. Lessebo kommun ersätter eleverna genom ett resekort för resor med kollektivtrafiken.

Följande villkor ska vara uppfyllda för att eleven ska ha rätt till ett resekort:

 • Eleven är folkbokförd i Lessebo kommun
 • Studier sker på heltid
 • Färdvägen mellan hem och skola är minst sex kilometer
 • Eleven erhåller inte inackorderingsstöd eller resebidrag
 • Resekort erbjuds fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år

Elever som är folkbokförda i Lessebo kommun måste anmäla behov av resekort via denna e-tjänst (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Efter att elevens anmälan inkommit kopplas ett resekort till eleven som skickas ut till per post. Eller registreras i Länstrafiken Kronobergs app. Anmälan görs av myndig elev eller vårdnadshavare.

Om elev eller vårdnadshavare inte har möjlighet att använda denna e-tjänst, exempelvis vid skyddade personuppgifter, tillfälligt personnummer eller om eleven ännu inte är folkbokförd i Lessebo kommun men kommer att flytta hit, kan ansöka via blankett som även går att finna i e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förändrade förhållande måste anmälas, inför terminsstarten eller under pågående termin, till kommunens administratör med ansvar för elevresor. Återbetalningsskyldighet föreligger vid felaktigt nyttjande av resekortet.

Barn – och utbildningsnämnden har fattat beslut om att ta ut en administrativ avgift för ersättningskort till gymnasieelever på 250 kr. Om polisanmälan gjorts på det förlorade kortet och eleven lämnat kopia på polisanmälan till administratör med ansvar för elevresor i Lessebo kommun tas ingen avgift ut.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 april 2023
Publicerad: 8 augusti 2022 kl. 13.16

Gymnasieskola

 • Expedition Gymnasieskola
  Telefon: 0478-126 58

 • Daniel Abrehe - Studie- och yrkesvägledare
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter, vuxenutbildning, gymnasieutbildning
  Telefon: 0478-126 70

 • Anette Weidenmark - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter
  Telefon: 0478-126 41
  E-post: anette.weidenmark2@lessebo.se

 • Mats Höglund- Biträdande rektor
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter
  Telefon: 0478-127 06

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se