Val och antagning

I Lessebo kommun finns ingen gymnasieskola som erbjuder nationella gymnasieprogram. Nedan finns information om gymnasieval.

Gymnasievalen

Vad passar dig? Ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program?

Behörighetskrav

 • För att bli antagen till ett högskoleförberedande program krävs 12 godkända betyg. I ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska måste du ha minst betyget E.
 • För att bli antagen till ett yrkesprogram krävs åtta godkända betyg. I ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska måste du ha minst betyget E.
 • För att bli antagen till introduktionsprogrammet Programinriktat val krävs sex godkända betyg. Du måste ha minst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska.
 • Om du saknar godkända betyg på grundskolenivå enligt ovan, kan du studera för berhörighet på Lessebo Gymnasieskola

 

Ansökan

Mer information om hur du söker till gymnasiet får du på din grundskola.

 Antagning

 • I slutet av mars får du ett preliminärt antagningsbesked.
 • I början på juli kommer det slutliga antagningsbeskedet.
  Observera att den preliminära antagningen grundar sig på dina betyg från höstterminen i årskurs 9 medan den slutliga antagningen grundar sig på dina slutbetyg.
  Du kan alltså påverka dina chanser att komma in på ett program om du höjer dina betyg under vårterminen.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 juli 2023
Publicerad: 3 januari 2017 kl. 10.53

Gymnasieskola

 • Expedition Gymnasieskola
  Telefon: 0478-126 58

 • Daniel Abrehe - Studie- och yrkesvägledare
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter, vuxenutbildning, gymnasieutbildning
  Telefon: 0478-126 70

 • Anette Weidenmark - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter
  Telefon: 0478-126 41
  E-post: anette.weidenmark2@lessebo.se

 • Mats Höglund- Biträdande rektor
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter
  Telefon: 0478-127 06

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se