Mobbning

Begreppet mobbning används inte längre i skollagen. Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan

Alla på skolan måste behandla varandra med respekt. Även om man tycker olika får ingen vara elak, slå, mobba eller frysa ut någon. Det gäller både vuxna och elever.
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är enligt lag skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn, som i sin tur ska anmäla vidare till huvudmannen.

Huvudmannens ansvar

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen eller den fristående förskolan, som är ansvarig för att utreda och vidta åtgärder när ett barn eller en elev blivit kränkt. Även om detta delegeras till rektor eller förskolechef måste huvudmannen känna till händelsen.

Utreda

En utredning som belyser vad som hänt och som omfattar både den eller de som kan ha utfört kränkningen och den som har blivit utsatt måste göras. Utredningen ska innehålla en analys av orsakerna till det inträffade och ge tillräcklig information för en bedömning av vilka åtgärder som måste vidtas för att trakasserier eller kränkningar inte ska inträffa igen.

Åtgärda

De åtgärder som sätts in ska riktas mot både den som blivit utsatt och den eller de som utövat kränkningen. Det måste följas upp att åtgärderna haft önskad effekt. Tänkbara åtgärder kan vara:

 • återkommande samtal med barn eller elever och vårdnadshavare - utifrån behov och med personal som har kompetens för uppgiften,
 • ökade observationer vid vissa tillfällen,
 • assistent eller resursperson för den eller de som kränker,
 • omorganisation i och av grupper,
 • hjälp av skolkurator och skolpsykolog.
 

Checklista

 1. Ta alltid först upp problemet med en lärare eller rektorn. Om det känns bra kan du be dina föräldrar vara med när du pratar med skolan.
 2. Skulle det inte hjälpa kan du vända dig till utbildningschefen. Det är kommunen som har ett ansvar för att skolan följer reglerna.
 3. Rutiner för klagomål mot utbildningen finns här , 198.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Källa: Skolverket   

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 23 januari 2017
Publicerad: 3 januari 2017 kl. 13.06

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Tommy Gravéus - Biträdande utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 64

 • Evelina Danielsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se