Modersmål

Med modersmål menar man vanligtvis det eller de första språk som lärs in och som talas i hemmet. Modersmålet har stor betydelse för barns och elevers språk, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska och andra språk.

Modersmålsundervisning

I modersmålsundervisningen får eleven möjlighet att samtala, lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Det är nyckeln till det kulturella arvet med litteratur, musik, traditioner och mycket annat som hjälper barnet att känna sina rötter. Modersmålsundervisningen ökar också integrationen i samhället i övrigt, på så sätt att det förbättrar elevernas trygghet, självkänsla och identitet.

Rätt till modersmålsundervisning

Rätten till modersmålsundervisning i grundskolan är reglerad i skollagen. Undervisningen sker dock oftast utanför ordinarie skoltid enligt Skolverkets bestämmelser.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 juli 2023
Publicerad: 19 januari 2017 kl. 13.42

Modersmålsundervisning

  • Emeli Cooper - Ledningsresurs
    Förvaltning/Avdelning: Bikupan
    Telefon: 0478-126 45

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se