Resebidrag och inackorderingsbidrag

I första hand får gymnasieeelever busskort. Resebidrag och inackorderingsbidrag kan sökas av gymnasieelever som studerar på annan ort och inte kan åka med kollektivt färdmedel.

Du kan få antingen resebidrag eller inackorderingsbidrag, inte både och.

Resebidrag

I första hand får gymnasieelever busskort. Ett särskilt kontant resebidrag kan beviljas elever som inte kan åka kollektivt färdmedel.

Du är berättigad till resebidrag till och från skolan om du studerar vid gymnasieskola och uppfyller följande:

 • Du studerar på heltid
 • Du är 19 år eller yngre det kalenderår läsåret börjar 
 • Du är inte inackorderad på skolorten 
 • Du har mer än 6 km till skolan


Busskort

Reser du dagligen till och från skolan och avståndet mellan bostaden och skolan är minst 6 kilometer är du berättigad till busskort. Busskortet ansöker du om via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontant resebidrag

Kontant resebidrag utgår till elever som ej kan åka kollektivt färdmedel. Det kan även utgå för anslutningsresa (minst 4 km) mellan bostad och busshållplats. Kan ej kombineras med inackorderingsbidrag.

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag är ett bidrag till gymnasieelever som studerar på heltid på annan ort. Bidraget går till hyreskostnad och hemresor. Inackorderingsbidragets storlek beräknas efter avståndet mellan hemmet och skolan. Inackorderingsbidrag kan sökas till och med första kalenderhalvåret eleven fyller 20 år.

Elever på fristående gymnasieskolor ska i första hand ansöka om inackorderingsbidrag hos CSN. Om eleven inte erhåller inackorderingsbidrag hos CSN och uppfyller de krav som Lessebo kommun ställer erhålls inackorderingsbidrag från kommunen.  

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 1 mars 2024
Publicerad: 9 januari 2017 kl. 08.23

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Linda Bjälkenborn - Tf. Biträdande utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 64

 • Evelina Danielsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se