Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär, som lärare och övrig skolpersonal vanligtvis inte kan göra inom ramarna för den vanliga undervisningen.

 • Rektorn beslutar om särskilt stöd och åtgärdsprogram.
 • Det finns situationer där särskilt stöd behövs omgående, utan att man först sätter in extra anpassningar.
 • Om en elev har svårigheter i sin skolsituation, och till exempel ofta kommer för sent till lektionerna, ska man också ta reda på om eleven kan behöva särskilt stöd.
 • Om en utredning visar att elevens svårigheter leder till att han eller hon riskerar att inte nå kunskapskraven ska skolan också utarbeta ett åtgärdsprogram.
 • Åtgärdsprogram och beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram får överklagas
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 16 januari 2017
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 10.15

Centrala elevhälsan

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

 • Linda Nilsson - Specialpedagog riktad mot förskolan
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 12

 • Jonna Johansson Niemi - Central speciallärare - grundskolan
  Förvaltning/Avdelning: Barn - och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 073-7247202

 • Vivi Henrysdatter- Logoped
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 67

 • Cecilia Stavert - Samordnare Skoldatatek
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-12518

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se