• Minimera Visa
  2019-09-17
  Gatlysen ur funktion i Lessebo
  Gatlysen på Åvägen, Björkvägen, Hasselvägen och Kostavägen är ur funktion. Reparat... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skoldatatek - Lessebo kunskapcentrum

Skoldatatek Lessebo

Skoldatateket i Lessebo kommun är en övergripande verksamhet som erbjuder skolpersonal kunskap och kompetens inom specialpedagogik med utgångspunkt i alternativa digitala verktyg.

Skoldatateket Lessebo vill:

 • vara en del i kommunens elevstöd med fokus på digitala verktyg
 • vara en utbildningsverksamhet inom IT och specialpedagogik
 • medverka till inkluderande lösningar och en likvärdig skola
 • verka för att elever får digitala verktyg som stöd i lärandet
 • bidra till att höja kompetensen om digitala verktyg som alternativt- och pedagogiskt verktyg

Genomförande

 • Skoldatateket medverkar till att finna tekniska lösningar som möjliggör att elever i behov av särskilt stöd blir delaktiga i sitt lärande
 • Skoldatateket erbjuder skolpersonal, elever och föräldrar möjlighet att prova alternativa tekniska verktyg samt pedagogisk programvara/appar i samråd med undervisande pedagog och skoldatatekspedagog.
 • Skoldatateket erbjuder workshops för pedagoger, arbetslag och elevhälsopersonal kring alternativa verktyg och deras användningsområden.

Om Skoldatateket - Lessebo kunskapscentrum
Skoldatateket Lessebo består av samordnare, elevhälsochef, skolpsykolog, logoped och en specialpedagog som arbetar mot förskolan.
I uppdragen ingår handledning av pedagoger i förskola och skola samt workshops i våra egna lokaler.

Se höstens workshops här

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 3 september 2018
Publicerad: 19 januari 2017 kl. 11.34

Centrala elevhälsan

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

 • Linda Nilsson - Specialpedagog riktad mot förskolan
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 12

 • Cecilia Stavert - Samordnare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 18

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se