Tillgänglighet och miljö i skolan

Många barn och ungdomar har i dag problem med allergier och överkänslighet. Den som är ansvarig för en verksamhet inom skolan och förskolan ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem.

Miljön i skolan

En bra inomhusmiljö både underlättar för allergiker och förebygger besvär hos alla. Exempel på riskfaktorer är bland annat:

 • fuktskador
 • radon
 • dålig ventilation
 • buller
 • felaktig eller undermålig städning

Förskolor och skolor ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras, och det ska finnas rutiner för hur klagomål och incidenter hanteras och åtgärdas.

Miljöavdelningen gör fortlöpande tillsyn av kommunens skolor och förskolor.

Luft och ventilation

Det är viktigt att ventilationen är dimensionerad i förhållande till antalet elever och personal. En obligatorisk ventilationskontroll ska göras vart tredje år av en behörig kontrollant.

Buller

Bullerdämpande material, till exempel akustikplattor i taket, bör vara installerade i matsalar, lekrum, samlingslokaler. Man kan även göra bullerdämpande åtgärder genom att sätta tennisbollar på stolarnas fötter.

Mer information hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet

Tillgänglighet är ett begrepp för att beskriva hur något som används, en lokal eller en verksamhet, fungerar för den som använder den. I Lessebo ska alla kunna delta i samhällslivet fullt ut. Därför behöver vi redan när verksamheter planeras ta hänsyn till att människor är olika och att vi har olika behov.

Ett mer tillgängligt samhälle underlättar för alla. Det handlar om att kunna ta sig till och från arbetet, besöka kulturinstitutioner, hämta barn på förskolan, åka buss och ta del av viktig information. För den som har en funktionsnedsättning är tillgänglighet extra viktigt, eftersom det kan vara en förutsättning för att kunna delta i samhället fullt ut.

Underlättar för alla

Några vanliga exempel på tillgänglighet är elektroniska dörröppnare och rymliga hissar. Dessa kan vara en nödvändighet för en person med rullstol, men underlättar samtidigt för den som kommer med barnvagn eller tunga kassar. Ett annat exempel är texter skrivna med enklare och tydligare språk, nödvändigt för den som har läs- och skrivsvårigheter, lättare för alla att ta till sig.

En otillgänglig miljö kan bli ett problem både för den som har en funktionsnedsättning och för andra. Arbetet för ökad tillgänglighet handlar till stor del om att riva hinder, men också om att öka kvaliteten i samhället.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 23 januari 2017
Publicerad: 23 januari 2017 kl. 15.41

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Linda Bjälkenborn - Tf. Biträdande utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 64

 • Evelina Danielsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se