Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avfall och återvinning

Kommunen har ansvar för att ta hand om hushållens avfall. Från 1 januari 2019 ansvarar bolaget SSAM - Södra Smålands Avfall & Miljö för verksamheten i Lessebo kommun. Det dagliga avfallet från hushållet lägger du i dit sopkärl och grovavfall lämnar du på återvinningscentralen. Allt avfall transporteras vidare till olika förbränningsanläggningar. Avgiftstaxa fastställs av kommunfullmäktige varje år.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 20 december 2018
Publicerad: 25 november 2016 kl. 14.57

Vatten- och avloppsenheten

  • Katarina Karlsson Palm - Enhetschef/VA-ingenjör
    Förvaltning/Avdelning: Vatten- och avloppsenheten
    Telefon: 0478-125 52

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se