Bostadsanpassning

Bostadsanpassning gör det möjligt för människor med funktionshinder att leva som alla andra i en egen bostad.  

Bostadsanpassningsbidraget

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din permanenta bostad kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

E-tjänster

Om ansökan inte blir beviljad

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet i högre instans.

Bostadsanpassningsbidrag i efterhand

Om du redan har utfört anpassningen kan du ansöka om bidrag i efterhand. Då måste du bifoga en kopia på fakturan eller kvitto och ett intyg från en arbetsterapeut eller läkare som styrker att behovet av anpassningen var nödvändig när den gjordes.

Intyg

Kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnast kan utfärda intyg som styrker din funktionsnedsättning och behovet till bostadsanpassning. Intyget kostar
300 kronor.

Villkor

Det finns många villkor som ska vara uppfyllda för att få bostadsanpassningsbidrag.

 • Det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som bidrag söks för.
 • Entreprenören som utför arbetet måste inneha F-skattsedel.
 • Bidrag ges inte till normalt bostadsunderhåll.
 • Du får inte heller bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder.
 • Bostaden måste från början uppfylla lägsta godtagbara standard.

 

Vanliga bostadsanpassningar

Det är alltid de behov du som sökande har som avgör vilka åtgärder du kan söka bidrag för.
Exempel på vanliga anpassningar är:

 • Ta bort trösklar
 • Byta till dusch istället för badkar
 • Ramper
 • Hiss till entrén
 • Bredda dörrar
 • Installera dörröppnare
 • Olika specialhissar
Vad kan jag få bidrag till?

Bidraget lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner, i och i anslutning till bostaden.

Bidraget kan användas till sådant som underlättar det dagliga livet i hemmet när det gäller att:

 • Förflytta sig i bostaden.
 • Sova och vila.
 • Sköta hygienen.
 • Laga mat och äta.
 • Ta sig in och ut ur bostaden.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 februari 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se