Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Riva och rivningslov

Inom områden med detaljplan krävs rivningslov för att riva byggnader
eller delar av byggnader.

När erfordras rivningslov?

I de flesta fall erfordras rivningslov där det finns områdesbestämmelser. Utanför detaljplanelagt område krävs rivningslov för de byggnader som det behövts bygglov för att uppföra och anmälan för resterande.

Vid ansökan ska en rivningsplan med tillhörande materialinventering redovisas. I vissa fall krävs en kontrollansvarig. Rivningsarbete får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden har beviljat startbesked.

Blanketter för ansökan om rivningslov hittar du här: Blanketter Länk till annan webbplats..

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedel, bygg- och miljö
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljö och hälsoskydd, enskilt avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig

  Ansvarsområde: diarieföring, utlämnande av allmän handling
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion
  Telefon: 0478-125 28

 • Neira Dedic - Nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se