• Minimera Visa
  2020-09-24
  Driftstörning på vattnet i Skruv
  Måndagen den 28 september kan det förekomma driftstörningar i dricksvattnet. Vattn... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tomtskötsel

Enligt plan- och bygglagens 8 kap 17 § ska tomter hållas i ett vårdat skick. De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Siktröjning

Du som är fastighetsägare är skyldig att vårda din tomt så att växtlighet eller annat inte hindrar sikt eller försvårar framkomlighet enligt Plan- och bygglagen 8 kap 15 § och 17 §. Det är viktigt för trafiksäkerheten och kan rädda liv.

I Lessebo kommun gäller:

Häckar, buskar, plank, stängsel eller annat som kan skymma sikten i en gatukorsning får inte vara högre än 80 cm över intilliggande gatunivå. Detta gäller inom den s.k. sikttriangeln, 10 m innan korsning (A=10 m). 

Träd, buskar, häckar eller annat får inte inkräkta på gångbana, cykelbana eller körbana. Över gångbana ska den fria höjden vara minst 2,5 m, över cykelbana 3,2 m och över körbana 4,6 m.
(A=80 cm, B =2,5 m, C=3,2 m, D=4,6 m) 

Du som har utfart mot gata

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom en sikttriangel som sträcker sig 2,5 meter från hörnet längs tomtgränsen och in på uppfarten. 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 9 november 2017
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Lessebo i media

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
  Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Etihad Al Fadhil - Administratör/handläggare
  Telefon: 0478-125 26

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se