Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus på tomten får bygga ett attefallshus utan bygglov. Du behöver däremot lämna in en anmälan och invänta beslut om startbesked innan du kan börja bygga.

Attefallshus är ett komplement till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Om det finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten får du i de flesta fallen bygga ett attefallshus.

Attefallshuset kan uppföras som garage, förråd, gäststuga eller liknande, så kallad komplementbyggnad eller som självständig bostad, så kallat komplementbostadshus.

Högsta tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad och komplementbostadshus är 30 kvadratmeter. Byggnadsarean kan delas upp i flera mindre byggnader men får sammantaget inte överstiga 30 kvadratmeter.

 • Befintliga komplementbyggnader och komplementbostadshus som understiger 30 kvadratmeter får du bygga till så att den totala byggnadsarean blir maximalt 30 kvadratmeter.
 • Den totala byggnadsarean för samtliga attefallshus på tomten får inte överstiga 30 kvadratmeter.

Storlek och placering

För att en byggnad ska vara ett bygglovsbefriat attefallshus ska det:

 • finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • vara högst 30 kvadratmeter
 • ha tacknockshöjd på maximalt 4 meter
 • vara fristående
 • placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Du kan få bygga närmare tomtgränsen om dina grannar godkänner det. Du måste då få ett godkännande av samtliga delägare av grannfastigheten. Ett sätt är att de lämnar sitt godkännande genom en underskrift på en situationsplan där du ritat in det du vill göra.
 • placeras minst 30 meter från järnväg
 • inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • vara befriat från krav på bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Om det du vill bygga inte uppfyller villkoren för storlek och placering kan du lämna in en lovansökan. Den prövas mot gällande detaljplan.

Anmälan

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 4 april 2024
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.49

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se