Avfallshantering, avfallsbehållare och sopskåp

Du behöver bygglov för att bland annat ställa upp flera avfallsbehållare eller bygga nytt miljöhus. Du behöver inte bygglov för mindre eller enstaka kärl eller avfallsbehållare utomhus som inte byggs in.

Då krävs bygglov

Du behöver bygglov om du ska:

 • skapa en uppställningsplats för fler än tre avfallsbehållare som står placerade tillsammans
 • bygga nytt, bygga till, eller riva ett miljöhus
 • ändra användning från exempelvis en verksamhetslokal till avfallsutrymme
 • ändra fasaden, exempelvis en ny dörr i fasaden där det inte tidigare funnits någon dörr.

I din ansökan ska du beskriva hur avfallet och soporna från byggnaden eller fastigheten kommer att omhändertas. På situationsplanen ska du rita in den nya anläggningen eller byggnaden och du behöver även redogöra hur hämtningsfordon ska angöra vid tömning av soporna.

Det finns regler för avfallsutrymmen och avfallsanordningar gällande bland annat tillgänglighet och säkerhet.

 

Ansök om bygglov

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 18 april 2024
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.49

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se