Båtupplag, båtuppställning

Du behöver oftast bygglov för upplag eller förvaring av en båt på din tomt, men det finns undantag för en- eller tvåbostadshus. Ska flera båtar ställas upp inom detaljplanelagt område behöver du alltid bygglov.

Du kan säsongsförvara upp till två fritidsbåtar i omedelbar närhet till ett en – eller tvåbostadshus. Uppställningen ska göras minst 4,5 meter från gräns mot granne. Båten kan placeras närmare än 4,5 meter om berörda grannar medge detta.

Placeringen ska följa detaljplanen för området. Bygglovsbefrielsen gäller inte om byggnaden är eller ingår i ett område som är kulturhistoriskt värdefullt. Finns det inget en- eller tvåbostadshus på tomten behöver du däremot bygglov för att få ställa upp och säsongsförvara båt på tomten.

Båten får inte användas som bostad, gäststuga eller liknande under tiden som den är placerad på tomten då den räknas som ett upplag.

Bygglov för upplag

Ska du ställa upp eller säsongsförvara många båtar behöver du bygglov eftersom det räknas som ett upplag.

Ansök om bygglov

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.50

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se