Brandskydd

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked om du ska göra ändringar som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad.

Det finns flera ändringar som kan påverka brandskyddet i en byggnad. Om du är osäker på om din ändring gör det så kontakta en sakkunnig brandkonsult.

Ändringar i byggnadens brandcellsindelning påverkar alltid brandskyddet. Brandcell är varje avskild del av byggnaden inom vilken en brand under hela eller delar av ett brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader. Till exempel lägenheter, hotellrum, avskilda pannrum, avfallsutrymmen, storkök utrymningsvägar.

Andra ändringar som avsevärt påverkar brandskyddet är till exempel:

 • Nya dörrar i en brandcellsgräns.
 • Ändring av utformning, längd och framkomlighet av utrymningsvägar, till exempel inglasning av balkong.
 • Brandgasventilation som monteras ner eller tas ur drift.
 • Brandtekniska installationer som exempelvis automatiskt brandlarm, utrymningslarm och automatiska släcksystem.
 • Byte av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- och tvåbostadshus.
 • Ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet.

Anmälan

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.50

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se