Burspråk

Du behöver bygglov för att uppföra ett burspråk på en befintlig byggnad. Vissa undantag från bygglovsplikten finns för en- och tvåbostadshus.

På en- och tvåbostadshus inom detaljplanerat område får du ofta göra en liten tillbyggnad i form av burspråk utan lov om

 • burspråket byggs på huvudbyggnaden och inte på komplementbyggnad
 • tillbyggnaden bedöms som liten och inte anses dominerande på byggnaden
 • byggnaden eller området inte bedöms som kulturhistoriskt värdefullt
 • burspråket inte ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter
 • tillbyggnaden inte strider mot detaljplanen.

Om åtgärden inte kräver bygglov kan du ändå behöva göra en anmälan och invänta startbesked. Det gäller om

 • burspråket påverkar husets bärande konstruktion
 • byggnadens planlösning ändras avsevärt
 • installation eller väsentlig ändring av en anordning för ventilation
 • installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i byggnaden
 • brandskyddet i byggnaden väsentligt ändras.

 

Anmälan

 

Ansök om bygglov

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.50

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se