Eldstad, braskamin och skorsten

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked för att installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal. För ny rökkanal eller skorsten till en befintlig eldstad behöver du söka bygglov om den påverkar byggnadens yttre utseende.

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked för att:

 • installera ny eldstad, det vill säga att byggnaden inte haft eldstad tidigare eller inte haft eldstad på den platsen. Det gäller till exempel braskamin eller öppen spis och skorsten eller rökkanal.
 • installera braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion.
 • byta braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion.
 • du byter en befintlig eldstad till en tyngre
 • byte av eldstad om bytet medför murningsarbete
 • byta av eldstad om bytet innebär att ett annat bränsleslag kommer att användas.

Bygglov för ny eller ändrad skorsten/rökkanal

Du behöver generellt söka bygglov för ny rökkanal på fasaden eller ny skorsten på taket eftersom det är en åtgärd som ändrar byggnadens yttre utseende.

Skorstenens placering

En skorsten ska placeras så att:

 • den skjuter tillräckligt högt upp för att rökgaserna ska kunna föras bort med vinden. En för låg skorsten innebära att rökgaser förs tillbaka till den egna byggnaden eller blir störande för grannar.
 • den är tillgänglig för underhåll och sotning enligt regler om taksäkerhet och skydd vid tillträde, förflyttning och arbete på tak.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Sedan 1 juli 2017 finns undantag från lovplikten för en och tvåbostadhus för uppstickande byggnadsdel såsom en skorsten under vissa förutsättningar.

Du hittar mer information och samtliga förutsättningar för bygglovsbefrielse hos Boverket.


Anmälan

 

Ansök om bygglov

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.51

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se