Fönster och dörrar

Du behöver för det mesta bygglov för att ta upp nya dörrar och fönster i fasaden och för att sätta in nya takfönster. Du kan också behöva bygglov för att ändra befintliga dörrar och fönster.

Att förändra fönster eller dörrar kan vara att:

 • byta material eller kulör på fönster eller dörr
 • ta bort fönster eller dörr
 • sätta in fler fönster eller dörrar
 • ändra placering på fönster eller dörr. Till exempel till ny plats på fasaden eller att fönster ska flyttas från placering i fasadliv till att bli indraget från fasadlivet
 • ändra storlek på fönster eller dörr
 • ändra dimensioner, proportioner eller profilering på till exempel karmar, fönsterbågar och spröjsar
 • byta upphängning av fönster. Till exempel från sidohängda fönster till vippfönster
 • ändra indelning av fönster. Till exempel lägga till spröjs eller ta bort mittpost

Bygglovsplikten beror även på vilken byggnad som åtgärden ska utföras på. Till exempel så kan byggnaden ha karaktäristiska fönster eller tidstypisk fönsterindelning där en ändring kan påverka byggnadens yttre på ett avsevärt sätt. Utifrån de ändringar som du föreslår i din ansökan bedömer vi om de är bygglovspliktiga på den aktuella byggnaden samt om ändringarna som du föreslår uppfyller utformningskraven.

Vid nya öppningar behöver du tänka på:

 • Nya fönster eller ytterdörrar kan ge ökad insyn som medför olägenhet för grannarna Informera gärna grannen om dina planer innan du ansöker om lov.
 • Nya dörr- eller fönsteröppningar kan påverka byggnadens bärande konstruktion. Du kan behöva förstärka för att behålla byggnadens stabilitet.
 • Du behöver ta hänsyn till byggnadens karaktär. Alla ändringar ska göras varsamt.

Anmälan för öppning i bärande vägg inomhus

Vill du ta upp en öppning i en bärande vägg inomhus behöver du göra en anmälan och invänta startbesked till exempel om du vill ta upp en ny dörröppning.

 • Ändra i bärande konstruktion

 

Ansök om bygglov

 

Anmälan

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.51

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se