Ljusanordning, fasadbelysning

Du behöver bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra fasadbelysning eller ljusanordningar inom område med detaljplan.

Det krävs bygglov för att lysa upp en byggnad eller byggnadsdetaljer med en fasadbelysning.

Du behöver ansöka om bygglov för en ljusanordning om

 • användningen av ljusanordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen eller
 • ljusanordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller bebyggelseområde som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller, kommunen har bestämt i en detaljplan att bygglov behövs för åtgärden.

Bygglovet omfattar ljusupplevelsen men även ljusanordningen med armaturer och montage. Det gäller även utrustning som inte är placerat direkt på fasaden.

Övriga ljusanordningar som behöver bygglov kan exempelvis vara belysning av träd i en park eller ljusprojektioner.

Belysning av gata, gångväg

Gatubelysning, belysning i motionsspår och liknande behöver oftast inte bygglov.

Ansök om bygglov

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.53

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se