Flytta kök eller badrum

Du behöver inte bygglov för att flytta kök eller badrum. Du kan däremot behöva göra en anmälan och invänta startbesked om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion, brandskydd, ventilation eller om ny VA-stam tillkommer.

Oavsett om åtgärden medför anmälningsplikt eller inte behöver arbetet utföras så att de tekniska egenskapskraven i plan- och bygglagen uppfylls.

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked om flytten innebär

 • ändring av byggnadens bärande konstruktion eller brandskydd (ta kontakt med en konsult inom området om du är osäker)
 • installation eller väsentlig ändring av ventilation (till exempel aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet)
 • ny VA-stam i nytt schakt.

Ventilationskanalens sammanlagda mått ska vara tillräckligt stort. Kontrollera därför att måtten räcker innan du använder badrumskanalen som kombinerad imkanal för köket och frånluftskanal för badrummet. Ett kök behöver ha tillräcklig frånluft och ska uppfylla kraven för imkanal.

Rådgör gärna tidigt med (sotaren) för att ta reda på förutsättningarna för en ny eller ändrad ventilationskanal eller imkanal.

Bostadsrätt och byggnader med särskilt bevarandevärde

 • I bostadsrätt kan du behöva tillstånd från föreningen. Stäm av med styrelsen innan du börjar flytta kök eller badrum.
 • I vissa byggnader eller byggnadsverk med särskilt bevarandevärde ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt behöver du göra en anmälan och invänta startbesked innan du flyttar kök eller badrum

 

Anmälan

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.54

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se