Skylt, vepa, banderoll monterad på byggnad

Du behöver bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra en skylt. Oavsett om din skylt, vepa eller banderoll kräver bygglov eller inte behöver du följa reglerna för utformning och placering av skyltar.

En skylt, vepa och en banderoll kan utformas och placeras på många sätt. Gemensamt för bygglovspliktiga skyltar är att de innehåller ett budskap som marknadsför eller informerar om ett företag, en tjänst, en produkt eller ger annan information.

Du behöver bygglov för att sätta upp, flytta och ändra på de flesta typer av skyltar inom ett område som omfattas av detaljplan. Även banderoller och vepor räknas som skyltar.

Skylttyper på byggnadsfasad som oftast behöver bygglov

 • skylt bestående av friliggande bokstäver
 • flaggskylt
 • pendelskylt
 • lådskylt
 • skivskylt
 • neonskylt/diodteknik
 • elektronisk skylt / LED med rörligt eller bildväxlande budskap
 • vepor/banderoller och flaggor
 • byggskylt, se byggbod, byggetablering, byggskylt
 • folieskylt
 • målad skylt
 • projektioner
 • smart glas
 • markisduk med tryck, se jalusier och markiser.

Vissa undantag från krav på bygglov

Du behöver inte bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra:

 • En skylt vars area är högst 1 kvadratmeter förutsatt att det inte placeras på, eller i anslutning till, byggnad eller område som är kulturhistoriskt särskilt värdefullt.
 • Skylt för ett tillfälligt evenemang om skylten ska vara uppsatt i högst fyra veckor.
 • Orienteringstavla vars area är högst två kvadratmeter.
 • En skylt inomhus.
 • Valreklam i samband med val till riksdagen landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
 • Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
 • Vägmärke, tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen.
 • Sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikordningen.

Utforma och placera skylt

Det här är viktigt att tänka på när du utformar och placerar skyltar:

 • Skylta med måtta. Lyft fram verksamhetens namn så att besökare hittar dit.
 • Anpassa skylten till byggnadens arkitektur och detaljer. Till exempel var den placeras i förhållande till fönster och dörrar och lister. Placera gärna skylten över entrén eller fönster på bottenvåningen.
 • Samordna form, färg och storlek om det finns andra skyltar på byggnaden.
 • Sträva efter tydlig text och grafisk form. Med bra utformning kan även en mindre skylt synas på långt håll och läsas av personer med nedsatt syn.
 • Anpassa skyltars ljus och ljud så att boende inte störs.
 • Undvik blinkande, rörliga och ljudande skyltar som kan störa trafiksäkerheten.
 • Skylten får inte hindra framkomligheten på trottoarer eller gångvägar.
 • Konstruktionen ska hålla för vind och nederbörd.
 • Anpassa skylten efter gaturummet. Till exempel genom att koncentrera ljuset från skyltarna kring entrévåningen och gatans nivå.
 • Undvik skyltar längs infarter, kajer och broar och vid stadens övriga vattenrum.

Ansök om bygglov

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.55

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se