Solenergianläggningar – solceller och solfångare

För att installera solceller eller solfångare på en byggnad behöver du söka bygglov eller göra en anmälan, men det finns vissa undantag.

Undantag för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnad

En utanpåliggande solenergianläggning behöver inte bygglov om den

 • följer byggnadens form
 • placeras på en byggnad som saknar kulturhistoriskt värde
 • ligger utanför kulturhistoriskt värdefull miljö
 • saknar bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser
 • ligger utanför eller inte i anslutning till område för riksintresse för totalförsvaret.

En integrerad solenergianläggning behöver inte bygglov om

 • byggnadens eller områdets karaktär inte ändras väsentligt

Undantag för övriga byggnader

Övriga byggnader är till exempel flerbostadshus, skolor och kontorsbyggnader.

En utanpåliggande solenergianläggning behöver inte bygglov om den

 • följer byggnadens form
 • placeras på en byggnad som saknar kulturhistoriskt värde
 • ligger utanför kulturhistoriskt värdefull miljö
 • saknar bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser
 • ligger utanför eller inte i anslutning till område för riksintresse för totalförsvaret.

Även om du inte behöver söka bygglov behöver du oftast göra en anmälan och invänta startbesked innan du får påbörja din åtgärd.

En integrerade solenergianläggning behöver inte bygglov om

 • den placeras på en byggnad som saknar kulturhistoriskt värde
 • byggnaden ligger utanför kulturhistorisk värdefull miljö och solenergianläggningen placeras så att den vetter mot en kringbyggd gård
 • det saknas bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Även om du inte behöver söka bygglov behöver du oftast göra en anmälan och invänta startbesked innan du får påbörja din åtgärd.

Energirådgivning

Kontakta gärna Energirådgivningen för att få veta mer om vad du ska tänka på när du ska installera en solenergianläggning.


Ansök om bygglov

 

Anmälan

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.55

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se