Ventilation i byggnader

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked vid installation- eller väsentlig ändring av befintligt ventilationssystem. Om byggnadens yttre utseende påverkas behöver du bygglov.

En väsentlig ändring kan exempelvis vara installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet.

Om ventilationen innebär att aggregat, ventilationskanaler eller annan anordning monteras utvändigt kan det bedömas som en ändring av byggnadens yttre utseende. Då behöver du bygglov.

Tre grundtyper av ventilationssystem

Självdragsventilation (S)

Självdragsventilation drivs av temperaturskillnader mellan ute- och inneluft (termisk drivkraft). Det är ett enkelt system, men det medger ingen rening av tilluften och ingen värmeåtervinning.

I äldre hus finns ofta en panna i källaren och en skorsten genom huset som mynnar över taknocken. Under den kalla delen av året sugs luft in genom ventiler, vädringsfönster, eller otätheter i huset och använd luft sugs ut via skorstenskanalen i kök och badrum. Problem uppstår ofta på sommaren, då temperaturen är densamma inomhus och utomhus och drageffekten därför uteblir.

Frånluftsventilation (F)

Frånluftsventilation (vanligt i hus byggda mellan 1961–1975) är ett system med centralt placerade fläktar som drar ut luften via frånluftsdon, som placeras i kök, badrum och WC. Tilluft tas som regel in via uteluftsdon som är placerade i ytterväggarna. En viss del av tilluften kommer också in via otätheter i byggnaden.

Det är ett enkelt system som ger vissa möjligheter att rena tilluften och under vissa förutsättningar även ge möjlighet till värmeåtervinning. Luften sugs ut med fläkt i kök och/eller badrum. Tilluft tas in via ventiler eller vädringsfönster.

Från- och tilluftsventilation utan (FT) respektive med (FTX) värmeåtervinning

Centrala fläktar styr såväl från- som tilluft ibland utrustat med värmeåtervinning (vanligt i hus byggda från 1976 och framåt). Systemet innebär goda möjligheter till värmeåtervinning och styrning av tilluftens kvalitet. Det ställer dock höga krav på drift och skötsel och på driftpersonalens kompetens. Systemet kräver regelbundet underhåll.

Anmälan

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.56

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se