Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunens fastigheter

Lessebo kommun äger många olika typer av fastigheter. Kommunens fastigheter sköts och underhålls av  fastighetsenheten.

Uthyrning av lokaler

För information om uthyrning av lokaler i kommunens fastigheter ska du ta kontakt med fastighetsenheten.

Underhåll av skogsmark

Skogssällskapet sköter och underhåller kommunens skogsmark.

Nedfallna träd och gallring

När det gäller nedfallna träd över vägar och gator i tätorterna eller gallring av träd i kommunens grönområden, kontakta fastighetsenheten.

Vid akuta fel i kommunens fastigheter

  • under dagtid ringer du felanmälan telefon 0478-125 48.
  • efter kontorstid ringer du fastighetsjouren telefon 0478-314 15.

Du kan också göra din felanmälan här. 


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 9 november 2017
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Fastighetsenheten

  • Mikael Hinseäng - Enhetschef/Fastighetsingenjör
    Förvaltning/Avdelning: Fastighetsenheten
    Telefon: 0478-125 71

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se