• Minimera Visa
  2020-09-24
  Driftstörning på vattnet i Skruv
  Måndagen den 28 september kan det förekomma driftstörningar i dricksvattnet. Vattn... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hälsoskydd

Hälsoskydd är ett förebyggande arbete som utförs i syfte att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker för människors hälsa. Hälsoskyddsarbetet sker enligt miljöbalken.

Hälsoskydd och inomhusmiljö

Människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus och därför har inomhusmiljön stor betydelse för människors hälsa. Genom att ha en bra inomhusmiljö förebygger man hälsoproblem, både när det gäller i det privata hemmet men också i exempelvis skolor och förskolor. De faktorer som kan påverka vår hälsa negativt i vår inomhusmiljö är exempelvis fukt- och mögelskador, radon, undermålig luftkvalitet, bullerstörningar och bristande rengöring/städning.

Tillsyn

Myndighetsnämnden bedriver den operativa tillsynen inom hälsoskyddets olika verksamheter, till exempel hygieniska verksamheter och undervisningslokaler. Vid tillsynen kontrolleras det att lagstiftningen följs och att verksamheten inte innebär en olägenhet för människors hälsa. Tillsynen är även till för att ge information och råd till verksamhetsutövaren.

För mer information läs på folkhälsomyndighetens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kontakta bygg- och miljöenheten.

Boendeklagomål

Om du upplever att du är besvärad av din inomhusmiljö ska du i första hand ta kontakt och tala med din fastighetsägare. Om dina problem kvarstår efter samtal med fastighetsägaren, eller om du har annat klagomål inom miljö- och hälsoskyddsområdet, kan du vända dig till bygg- och miljöenheten. När du lämnar in ett klagomål är det viktigt att du lämnar dina kontaktuppgifter så att ansvarig handläggare på bygg- och miljöenheten kan nå dig om det t.ex. behövs mer information i ärendet.

När ett klagomål inkommer till bygg- och miljöenheten informeras alltid fastighetsägaren om klagomålet. Fastighetsägaren får ofta en viss tid att själv ta hand om klagomålet och därefter redovisa för oss på bygg- och miljöenheten när problemen är åtgärdade. Bygg- och miljöenheten följer upp ärendet på följande sätt:

 • Om redovisningen visar att klagomålet har retts ut eller åtgärdats så avslutas ärendet.
 • Om redovisningen är ofullständig eller den som klagat upplever att problemet är kvar så gör vi ett återbesök. Bedömer vi att bekymret är kvar så går vi vidare med ärendet.
 • Om ärendet drivs vidare tar vi ut en timavgift. Denna avgift ska betalas av den som ansvarar för att åtgärda störningarna.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Lessebo i media

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
  Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Etihad Al Fadhil - Administratör/handläggare
  Telefon: 0478-125 26

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se