Luftkvalitet

Luftkvaliteten i en lokal eller bostad är beroende på hur mycket frisk luft som kommer in, vilka föroreningar som avges till inomhusmiljön från människor och inredning m.m. samt hur effektiv ventilationen är.

Vad påverkas luftkvaliteten av?

Luftkvaliteten kan påverkas av flera olika faktorer, exempelvis bristfällig ventilation, fuktskador, mikroorganismer, allergener, kvalster m.m.

Ventilation

Ventilation behövs för att transportera ut fukt, lukt och värme samt byta ut den gamla luften mot ny och fräsch. Det finns regler för ventilation i bostäder, bl.a. krav på återkommande, obligatoriska ventilationskontroller (OVK) i flerfamiljshus.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation bör lokaler med bristfällig luftkvalitet åtgärdas. Om du upplever att ventilationen är dålig i din lägenhet, kontakta först hyresvärden eller fastighetsägaren. Om problemen ändå finns kvar kan du vända dig till bygg- och miljöenheten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, skyddsjakt, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig

  Ansvarsområde: diarieföring, utlämnande av allmän handling
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, enskilda avlopp, tobak, cisterner, köldmedia
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion
  Telefon: 0478-125 28

 • Neira Dedic - Nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se