Skadedjur

Skadedjur, eller ohyra, kan innebära skada på egendom eller också sjukdomsrisker för människor. Enligt miljöbalken ska fastighetsägaren ansvara för att bostäder och lokaler är fria från skadedjur.

I lagstiftningen förekommer både ”skadedjur” och ”ohyra” som begrepp men har i stort sett samma betydelse och beskriver samma problem. Exempel på skadedjur, eller ohyra, är råttor, möss, insekter och spindeldjur (vägglöss, kackerlackor, mott m.fl.). En viktig förebyggande åtgärd är att se till att skadedjuren inte kan komma åt mat eller annat som de gärna angriper. Livsmedel eller naturtextilier som lagras länge som mjöl, nötter eller tröjor m.m. utgör en risk och kan skyddas med täta förpackningar. Att hålla rent från rester av livsmedel och textilier är en viktig förebyggande åtgärd.

Bor du i lägenhet och upptäcker ohyra inomhus eller anser att det finns djur kring din bostad som orsakar olägenhet ska du i första hand ta kontakt med din fastighetsägare. Fastighetsägaren har ansvaret för att göra något åt problemen och se till att sanering utförs om det behövs. Om problemen ändå kvarstår kan du vända dig till bygg- och miljöenheten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, skyddsjakt, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig

  Ansvarsområde: diarieföring, utlämnande av allmän handling
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, enskilda avlopp, tobak, cisterner, köldmedia
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion
  Telefon: 0478-125 28

 • Neira Dedic - Nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se