Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skyddsjakt och skyddsjägare

Lessebo kommun har avtal med skyddsjägare. Skyddsjägare kan agera i de fall där det bedöms lämpligt. Skyddsjakt handlar om att förebygga skador av vilt och regleras i jaktlagen.

Skyddsjakt i tätort och områden med detaljplan får bara utföras av jägare med speciellt tillstånd från polisen. Skyddsjakt genomförs i princip aldrig i de centrala delarna av tätorterna utan främst i orternas utkanter.

Ser du ett trafikskadat vilt ska detta alltid anmälas till polisen.

Fastighetsägare har ansvar att förebygga problem

Tätorter innebär en stor tillgång på både mat och boplatser för allehanda djur. Skyddsjägarna kan bistå med råd och stöd i det förebyggande arbetet. För att undvika eventuella problem med störande djur kan vissa förebyggande åtgärder vidtas. 

 • Täcka över komposter.
 • Plocka upp fallfrukt.
 • Lägg inte fallfrukt och annat trädgårdsavfall i skogen.
 • Underhåll staket så inte djuren kommer in på tomten.
 • Var försiktig med fågelmatning. Matar man med annat än brödsmulor, ökar risken att locka dit andra djur, så som råttor och möss.

Trädgårdsavfall kan lämnas här:

 • Lessebo: Vid återvinningscentralen utmed vägen mot Linneryd.
 • Hovmantorp: Vid kommunförrådet på Järnvägsgatan.
 • Kosta: Vid kommunförrådet vid Ekevallsvägen.
 • Skruv: Vid vägen mot reningsverket.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 4 november 2020
Publicerad: 17 september 2020 kl. 13.53

Lessebo i media

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
  Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Etihad Al Fadhil - Administratör/handläggare
  Telefon: 0478-125 26

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se