• Minimera Visa
  2022-01-18
  Driftstörning vatten i Lessebo och Strömbergshy...
  Med start ikväll till och med natten mot fredag kommer det förekomma kortare drift... Läs mer

Smittskydd på serveringsställen

Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att fortsatt följa de föreskrifter som hittills tagits fram för att undvika och minska smittspridning i samhället. Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Du som är ansvarig för ett serveringsställe är enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526) skyldig att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten så att

 • trängsel undviks
 • de som besöker ditt serveringsställe håller ett ur smittskyddssynpunkt säkert av stånd till varandra.

 

Särskilda föreskrifter

Särskilda föreskrifter infördes 23 december 2021 och 12 januari 2022.

Föreskrifterna innebär att du som är ansvarig för ett serveringsställe ska se till att:

 • servering inomhus sker till sittande besökare (Besökarna får dock hämta mat och dryck vid disk, buffé och liknande.)
 • ett sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en (1) meter till andra sällskap åt alla håll
 • vid konsert, idrottsevenemang och liknande som ordnas inomhus på ditt serveringsställe ska besökarna sitta ner. Det innebär bland annat att dans inte är tillåtet på serveringsställen.
 • antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer (Är ett sällskap fler än åtta behöver sällskapet delas upp.)
 • hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 23.00 och 05.00.

Efter klockan 23.00 får serveringsstället hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället. Vid sådan försäljning ska besökare kunna hålla minst en meters avstånd från varandra.

Du ska även:

 • informera dina besökare om hur smittspridning kan undvikas
 • erbjuda dina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • följa upp dina vidtagna smittskyddsåtgärder
 • säkerställa att din personal får information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

 

Allmänna råd till serveringsställen

Från och med 8 december 2021 gäller allmänna råd för serveringsställen.

I de allmänna råden uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som driver ett serveringsställe att skapa förutsättningar för att minska risken för trängsel i verksamheten.

Du kan minska risken för trängsel genom att exempelvis:

 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
 • möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra
 • använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Kommunen kontrollerar att du följer kraven

Kommunen har i uppdrag att kontrollera att du följer dessa krav. Denna information publicerades 2021-01-14. Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om aktuella regler.

Detta är en förkortad information om vad lagstiftningen för serveringsställen innebär för verksamhetsutövare. Observera att redan tidigare beslutade lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen fortsatt gäller.

För att se den fullständiga lag- och förordningstexten hänvisar vi till riksdagen.se. För att se fullständiga föreskrifter, allmänna råd och allmän information hänvisar vi till folkhalsomyndigheten.se. Regionens information om covid-19 hittar du på 1177.se.

Vid eventuella frågor kontakta livsmedelsinspektör via myndighet@lessebo.se eller via växeln 0470-12500.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 14 januari 2022
Publicerad: 15 december 2021 kl. 09.44

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, skyddsjakt, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig

  Ansvarsområde: diarieföring, utlämnande av allmän handling
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, enskilda avlopp, tobak, cisterner, köldmedia
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Neira Dedic - Nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se