Cisterner

Cisterner används till stor del för förvaring av diesel, eldningsolja, bensin och spillolja. Dessa blir med tiden utsatta för olika angrepp, exempelvis rost. Det kan vara svårt för dig att se i vilket skick en cistern är i, och om den har börjat ta skada. Ett utsläpp från en läckande cistern kan orsaka stor skada på miljön samt vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Det är du som äger en cistern som är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Tillsyn

För att undvika att det uppstår skador på cisterner som kan orsaka skada på miljön finns föreskrifter både från Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska följas. Myndighetsnämnden bedriver tillsyn av de cisterner som behandlas i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. Detta innebär att myndighetsnämnden har tillsyn över följande cisterner:

 • Cistern som rymmer mer än 1 m3 i mark för förvaring av dieselbrännolja eller eldningsolja (flampunkt > 55 °C ).
 • Cistern som rymmer 1-10 m3 ovan mark för förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja.
 • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Reglerna gäller även för tillhörande rör- och slangledningar. Dessa bestämmelser kan du läsa mer om på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För övriga cisterner som innehåller andra brandfarliga vätskor eller gaser och cisterner som rymmer mer än 10 m3 ovan mark finns bestämmelser i föreskrifter från MSB. MSB bedriver även tillsyn över hanteringen enligt dessa föreskrifter, som tidigare Räddningsverket eller Sprängämnesinspektionen gjorde, och prövar frågor om tillstånd för hantering och tillverkning av explosiva vätskor och gaser. Se MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att läsa mer om deras tillsynsarbete och föreskrifter.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 24 februari 2021
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, skyddsjakt, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig

  Ansvarsområde: diarieföring, utlämnande av allmän handling
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, enskilda avlopp, tobak, cisterner, köldmedia
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion
  Telefon: 0478-125 28

 • Neira Dedic - Nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se