Köldmedier

Köldmedier är vätskor eller gaser som används för att omvandla kyla till värme, eller värme till kyla. Kylar, frysar, värmepumpar och klimatanläggningar kan innehålla köldmedia som påverkar ozonskiktet och växthuseffekten negativt.

Ansvarig för köldmediaggregat?

Om du är ansvarig för ett köldmedieaggregat är det viktigt att du har kännedom om de bestämmelser som gäller för installation och skötsel av utrustningen som innehåller köldmedia. Det är viktigt att köldmedierna inte läcker ut i luften eftersom små mängder kan orsaka stor skada.

Regler och förordningar

Från och med 1 januari 2015 gäller en ny EU-förordning som medför nya regler för dig som är ansvarig för en köldmedieanläggning. Förändringen innebär bland annat att anläggningar med en hög växthuspåverkan (högt Global Warming Potential faktor, GWP) ska läckagesökas med tätare intervall än anläggningar med lägre växthuspåverkan. Det är alltså i större utsträckning typen av köldmedium som avgör hur ofta läckagekontroll ska ske. Exempel på vanliga ämnen med hög växthuspåverkan är R404A och R507.

Det har beslutats om en ny svensk förordning för fluorerade växthusgaser som följd av EU-förordningen. Den nya svenska förordningen träder i kraft 1 januari 2017 och ersätter tidigare svenska förordningen om vissa fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

Etjänster Länk till annan webbplats.

För mer information kontakta myndighet- och planeringsenheten via myndighet@lessebo.se eller via växeln 0478-12500.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 mars 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se