Skyddsjakt

Lessebo kommun har avtal med skyddsjägare. Skyddsjägare kan agera i de fall där det bedöms lämpligt. Skyddsjakt innebär att jägare tar hand om vilt som blivit skadade eller far illa.

Skyddsjakt regleras i Jaktlagen och Jaktförordningen. Där står det vilka arter som får jagas vid skyddsjakt och under vilka förutsättningar det får ske. Skyddsjakt i tätort och områden med detaljplan får bara utföras av jägare med speciellt tillstånd från polisen.

E-tjänst

Den kommunala skyddsjakten

Kommunen är behjälplig med att förmedla skyddsjakt på förfrågan från allmänheten. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen så snart du ser eller misstänker att ett djur far illa. Skyddsjakt via kommunen sker endast i följande fall:

 • För att avliva skadat, lidande eller sjukt vilt inom kommunen. Det kan till exempel handla om påkörda djur.
 • Vilda djur med beteendestörningar som orsakar skada eller olägenhet för människa eller miljö. Det kan röra sig om vilda djur som är aggressiva eller närgånga.
 • Vilda djur som förstör på villatomter. Typeemplet är vildsvin som går in på tomter och bökar upp trädgårdar. Problemet hanteras i ett större perspektiv än enstaka skjutningar, se mer info nedan.

Skyddsjakt undviks i möjliggaste mån inom de centrala delarna av tätorterna.

Ditt ansvar som privat fastighetsägare

Måsar

Måsar är fastighetsägarens ansvar att hindra att de bygger bo på fastigheten om man inte vill ha dem där. Detta är ett förebyggande arbete som ska ske innan häckningssäsong (före 1 april). Platser där fåglarna gärna bygger bo kan till exempel förses med fågelpiggar och en rovfågelattrapp kan verka avhållande.

Kajor och kråkfåglar

Kajor och kråkfåglar är ett problem för många.

Fastighetsägaren ansvarar för att minska störningar som uppkommer på den egna fastigheten. När det gäller bekymmer med kajor är ett samarbete med grannfastigheter viktigt. Bor du i ett hyreshus ska du prata med din hyresvärd.

Kommunen arbetar förebyggande och ser kontinuerligt över sina fastigheter för att minska platser för kajor och andra fåglar att bygga bo på.

Varför inte avskjutning?

Avskjutning av kajor är en kortsiktig lösning. Kajorna flyttar endast tillfälligt och det finns ofta nya fåglar utanför tätorten som tar plats i flocken. Det är inte heller speciellt effektivt att skjuta kajor eftersom flocken snabbt flyttar på sig när ett skott avlossas. Det medför även risker att skjuta i ett samhälle.

Vad kan du göra?

 • Minska tillgången på mat genom att ha lock på soptunnor, inte ställa ut soppåsar och ta hand om fallfrukt. Vid matning av småfåglar är det viktigt att välja fågelautomater som försvårar för stora fåglar samt att inte mata på marken.
 • Försvåra för dem att bygga bo genom att täcka igen håligheter som skorstenar, ventilationstrummor och liknande med exempelvis nät. Rensa tak från gamla bon. Håll utkik när häckningsperioden börjar under mars månad. Genom att störa fåglarna precis innan de börjar häcka kan man få dem att söka sig längre bort. Under perioden 1 april till 31 juli är det häckningssäsong och bon är fredade enligt jaktvårdslagen. Vid eventuell skyddsjakt krävs polistillstånd.
 • Minska antalet platser för kajorna att sitta genom att sätta upp linor på tak där fåglarna gärna sitter, montera mjuka plastpiggar där de landar eller sitter. Beskär, såga ner eller ordna belysning nattetid på stora träd där kajorna uppehåller sig.
 • Skräm bort dem genom att hänga upp band, saker som reflekterar ljus eller prasslar. Man kan använd akustisk fågelskrämma som skrämmer med ljud, hänga upp rovfågelsattrapper eller ögonattrapper. Tänk på att du som fastighetsägare får montera skrämselanordningar på din egen fastighet men du måste ta hänsyn till grannar så att de inte störs. Det är även viktigt att flytta och variera skrämselanordningarna vilket gör att ett samarbete mellan fastigheter och regelbundna förflyttningar kan ha god effekt.

Ormar

Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar. Undantag finns för huggorm på din egen tomt. Då får du fånga in och flytta den. Kommunen bistår inte med flytt av huggormar från privata fastigheter.

Skadedjur

Åtgärder mot skadedjur i bostäder, till exempel möss eller kackerlackor, är fastighetsägarens ansvar. Som egnahemsägare ska du själv kontakta ditt försäkringsbolag eller ett saneringsföretag. Du som bor i hyresrätt och har problem med skadedjur ska i första hand kontakta din fastighetsägare. Fastighetsägaren är ansvarig för att bedöma vad som ska göras och att saneringen blir gjord.

Katter

När det gäller katter sker ingen skyddsjakt. Kontakta istället Länsstyrelsen i Kronoberg.

Så skyddar du din tomt ifrån vildsvin

Vildsvin är vanligtvis mycket skygga djur men nattetid kan de söka sig till våra trädgårdar för att böka i jorden i jakt på föda. Kommunen har en begränsad möjlighet att hjälpa till när detta sker. Det finns dock flera saker du som fastighetsägare kan göra för att minska risken för problem:

 • Ta bort fallfrukt och fågelfrö

Precis som andra djur trivs vildsvinen där det finns lättillgänglig föda. Det är därför viktigt att inte låta fallfrukt ligga kvar på gräsmattan eller lägga ut fallfrukt och trädgårdsavfall i närliggande skogspartier. Det bästa är såklart att njuta av frukten som du har i trädgården. Om det är stora mängder kan du bjuda grannar och kollegor. Den fallfrukt som eventuellt blir över bör du slänga med trädgårdsavfallet eller lämna på återvinningscentral.

 • Skydda din trädgård med staket

När man gjort allt man kan genom att plocka bort det som lockar, fallfrukt etcetera. Då är det oftast mer effektivt att fysiskt stänga ute vildsvinen. Sätt upp staket, stängsel eller elstängsel.

 • Rigga störningar

En ensligt belägen stuga där det inte finns människor hela tiden kan bli mer utsatt då det inte finns någon störning eller risk för vildsvinen att vara där. Då kan belysning, ljud, luktmedel eller liknande fungera för att skrämma eller störa vildsvinen.

 • Meddela oss om du sett vildsvin i de tätbebyggda områdena

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om vildsvin varit och bökat i din trädgård eller om du sett vildsvin inom våra tätorter (Hovmantorp, Lessebo, Kosta och Skruv). Vi meddelar då våra kommunala skyddsjägare som då kan följa vildsvinen och hur de rör sig i vår kommun. Du får gärna meddela antal vildsvin du sett samt vilket datum du gjorde iakttagelsen.

E-tjänst

Trafikolyckor med vilt

Inom Lessebo kommun dödas eller skadas årligen ett antal rådjur, harar, rävar, grävlingar med mera i trafiken.

Observera! Trafikolycka med större vilt, till exempel älg, rådjur eller vildsvin, ska alltid, dygnet runt, rapporteras till polisen. Sker inte detta betraktas det som smitning och är belagt med böter. Du är också skyldig att märka ut kollisionsplatsen.

En särskild markeringsremsa, som delas ut vid bilbesiktningen, är bra att alltid ha med i bilen. Annars kan du använda plastpåse eller en pappersremsa. Sätt markeringen på den vägsida djuret försvunnit åt.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 mars 2024
Publicerad: 17 september 2020 kl. 13.53

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se