Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Smittskydd

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder

Från och med den 1 juli gäller ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Enligt det nya lagen ansvarar kommunerna inte bara för tillsynen av restauranger, barer och kaféer utan kommer även kunna besluta om åtgärder eller tillfälligt stänga ett serveringsställe. För att minska smittspridningen av covid-19 ska restauranger, barer och kaféer även ansvara för att vidta särskilda åtgärder enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Företag har ansvar för att förhindra smittspridning av Coronaviruset.


Tips på hur ni som företag kan göra:

 • Maxantal besökare, kölappar, information om avstånd.
 • Tänk även på entrén, utanför entrén, toalettköer, bufféer. Ingen trängsel.
 • Gäster ska erbjudas handtvätt med tvål och vatten eller handsprit.
 • information till gäster om att tvätta händerna ofta, hålla avstånd till varandra, stanna hemma vid sjukdom.
 • Minst 1 meters avstånd mellan sällskap gäller.
 • Företaget ansvarar för att personalen har bra information om hur smitta förhindras.

Minst 1 meters avstånd mellan sällskap gäller.

Minst 1 meters avstånd mellan sällskap gäller.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 14 juli 2020
Publicerad: 26 juni 2020 kl. 15.28

Lessebo i media

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
  Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Etihad Al Fadhil - Administratör/handläggare
  Telefon: 0478-125 26

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se