Smittskydd och pandemilag

Det finns just nu två lagar som reglerar hur verksamheter ska anpassas på grund av corona. Från den 1 juli gäller uppdaterade regler för servering.


Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder

För att minska smittspridningen av covid-19 ska restauranger, barer och kaféer även ansvara för att vidta särskilda åtgärder enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Beroende på hur pandemin utvecklar sig kan myndigheterna besluta om nya riktlinjer.

Regler för serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta regler för serveringsställen. De nya reglerna började gälla 1 juli 2021. Folkhälsomyndighetens regler om begränsning av öppettider är borttaget men fortfarande gäller begränsningar framförallt om hur många som får sitta tillsammans inomhus.

Företag har ansvar för att förhindra smittspridning av Coronaviruset.


Tips på hur ni som företag kan göra:

 • Maxantal besökare, kölappar, information om avstånd.
 • Tänk även på entrén, utanför entrén, toalettköer, bufféer. Ingen trängsel.
 • Gäster ska erbjudas handtvätt med tvål och vatten eller handsprit.
 • information till gäster om att tvätta händerna ofta, hålla avstånd till varandra, stanna hemma vid sjukdom.
 • Minst 1 meters avstånd mellan sällskap gäller.
 • Företaget ansvarar för att personalen har bra information om hur smitta förhindras.
 • Hämtning av mat och dryck får ske om det kan göras utan trängsel och med minst en meter till sittande gäster.
 • När evenemang anordnas på eller vid ett serveringsställe får man endast ha sittande gäster.
 • Det ska vara minst en meter mellan sällskapen. Det gäller även när man sitter rygg mot rygg.

Minst 1 meters avstånd mellan sällskap gäller.

Minst 1 meters avstånd mellan sällskap gäller.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 1 juli 2021
Publicerad: 26 juni 2020 kl. 15.28

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, skyddsjakt, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig

  Ansvarsområde: diarieföring, utlämnande av allmän handling
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, enskilda avlopp, tobak, cisterner, köldmedia
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion
  Telefon: 0478-125 28

 • Neira Dedic - Nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se