Tobak

Ny lag om tobak och liknande produkter gäller från och med den 1 juli 2019. ”Lagen om tobak och liknande produkter” innebär bland annat att det blir tillståndsplikt för tobaksförsäljning samt att fler utomhusmiljöer ska vara rökfria.

Den nya tobakslagen Lag(2018:2088) om tobak och liknande produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Den nya lagen innebär bland annat att det blir rökförbud på:

 • uteserveringar
 • kollektivtrafik utomhus, det vill säga på perronger, busstationer, busshållplatser med mera.
 • inhägnade platser utomhus, huvudsakligen avsedda för idrottsutövning
 • lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till.

Rökförbudet omfattar flera produkter. Utöver tobak gäller förbudet även elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Vem har ansvar att se till att förbudet följs?

Det är den som är verksamhetsutövare (det vill säga den som ansvarar för restaurangen, caféet eller den verksamhet som bedrivs) eller den som äger en lokal som ansvarar för att rökförbudet efterlevs.

Förtydligande om skyltar

Kraven på den som ansvarar för rökförbudet blir tydligare. Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser.

Den som är ansvarig ska också se till att det inte finns några askkoppar inom det område som är rökfritt.

Varför införs förbudet?

Syftet med nya lagen är att begränsa hälsorisker och olägenheter och att skydda särskilt känsliga personer, till exempel allergiker samt barn och unga. Genom att rökning förbjuds på uteserveringar blir det fler människor som inte blir utsatta för rök och fler får möjlighet att vistas där, utan att drabbas av rökens negativa effekter. Med den nya lagen vill man verka för att färre ungdomar börjar röka. Sedan tidigare råder rökförbud inne på restauranger och lagstiftaren vill nu ta ytterligare ett steg mot ett rökfritt samhälle.

Nya försäljningsvillkor

Från och med 1 juli 2019 måste den som vill sälja tobaksvaror ansöka om tillstånd hos Lessebo kommun. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak i automater.

Om du inte tidigare anmält att du säljer tobak utan vill börja efter 1 juli 2019 måste en tillståndsansökan göras. Försäljningen får påbörjas först efter att ett godkänt tillstånd tilldelats.

Har du en anmäld tobaksförsäljning innan 1 juli 2019 så måste du trots detta göra en tillståndsansökan. Ansökan ska vara inskickad senast 1 november 2019. Under tiden som ansökan handläggs kan ni fortsätta försäljningen av tobak och liknande produkter.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 24 februari 2021
Publicerad: 13 juni 2019 kl. 10.16

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig

  Ansvarsområde: diarieföring, utlämnande av allmän handling
  Telefon: 0478-125 20

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Nämndsekreterare/utredare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se