• Minimera Visa
    2020-09-24
    Driftstörning på vattnet i Skruv
    Måndagen den 28 september kan det förekomma driftstörningar i dricksvattnet. Vattn... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Taxa för plan, bygg och miljö

Nedan finns samtliga taxor för plan, bygg och miljö.

Plan- och byggtaxa
Miljötaxa
Livsmedelstaxa
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 8 november 2017
Publicerad: 8 maj 2017 kl. 09.29

Lessebo i media

Bygg- och miljöenheten

  • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
    Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
    Telefon: 0478-126 62

  • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
    Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
    Telefon: 0478-125 16

  • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
    Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
    Telefon: 0478-125 49

  • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig
    Telefon: 0478-125 20

  • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
    Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
    Telefon: 0478-126 00

  • Etihad Al Fadhil - Administratör/handläggare
    Telefon: 0478-125 26

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se