• Minimera Visa
  2022-05-23
  Vatten: Kortare avbrott i Lessebo
  Under dagen den 23 maj kan det bli kortare avbrott i vattenförsörjningen för ett fåtal fastigheter på Timmervägen, Öjenvägen och delar av Norrvidingegatan, Kolvägen och Värendsgatan. Läs mer

Vatten och avlopp

Vattenflöde ifrån rör

Du som bor i Lessebo, Hovmantorp, Kosta eller Skruv samt en del ytterområden erhåller vatten från kommunens vattenverk. Vatten- och avloppsenheten ansvarar för att dricksvattnet kontrolleras regelbundet och använt vatten renas innan det går tillbaka till naturen.

Om du bor på landsbygden har du troligen enskilt vatten och avlopp. Samhällsbyggnadsförvaltningen ger råd och information om samt tillståndsprövar enskilt vatten och avlopp.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 24 februari 2021
Publicerad: 20 december 2016 kl. 15.10

Vatten- och avloppsenheten

 • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
  Ansvarsområde: Vatten och avlopp
  Telefon: 0478-125 52

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se