Ärende och handlingar

De flesta handlingar som kommer in till eller upprättas hos kommunen är offentliga och vem som helst har rätt att ta del av dem.

Allmänna handlingar

En allmän handling är en handling som har kommit in till eller upprättats av kommunen och diarium är ett register över de handlingarna.

Inkommen handling

En inkommen handling kan till exempel vara ett brev, ett e-postmeddelande eller en ljudinspelning som lämnats till kommunen.

Upprättad handling

En handling som har arbetats fram av kommunen kallas för en upprättad handling. När handlingen är klar registreras den i diariet.

Ta del av handlingar

De flesta av kommunens handlingar är offentliga. Vi har inte rätt att kräva att du ska berätta vem du är om du vill ta del av en handling hos oss, men det finns undantag.

Vissa handlingar i kommunen innehåller hemliga uppgifter, man kallar dem för sekretesshandlingar. Om du vill se handlingar som det finns hemliga uppgifter i, måste du vara beredd på att svara på våra frågor. Vi måste veta vem du är och vad du ska ha uppgifterna till för att du ska kunna få läsa dessa dokument.

Sekretess

​Alla som arbetar inom Lessebo kommun omfattas på olika sätt av bestämmelser för offentlighet och sekretess.

Det här regleras i första hand genom lagstiftningen i tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen:

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 7 augusti 2023
Publicerad: 23 januari 2017 kl. 12.03

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se