Tjänstemän och ansvariga chefer

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till våra tjänstemän och ansvariga chefer.

Bygga, bo och miljö
 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Skola och utbildning
Förskola
 • Gun Gill - Administrativ assisstent
  Förvaltning/Avdelning: Lustigkulla skola, Björkskolan, förskolorna i Skruv och Kosta
  Telefon: 0478-127 05

 • Cecilia Stenemo - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Förskolorna Edabacken och Lilltorpet
  Telefon: 0478-127 07

 • Marita Engdahl - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Galaxen, Stallet/Äventyret, Nyängskolan i Lessebo
  Telefon: 0478-126 81

 • Anna-Karin Söderberg - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Förskolorna Galaxen. Stallet/Äventyret och Öppna förskolan
  Telefon: 0478-126 08

 • Senada Kahrimanovic- biträdande rektor
  Förvaltning/Avdelning: Förskolorna Galaxen, Stallet och Öppna förskolan i Lessebo
  Telefon: 073 944 60 87

 • Birgitta Petersson Sjögren - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Förskolor i Hovmantorp, Norlandia Skogsbacken, Nallen föräldrakooperativ
  Telefon: 0478-127 58

 • Christina Kjellson - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Förskolorna Askungen, Tuvan och Prästkragen
  Telefon: 0478-127 10

 • Maria Jonsson - biträdande rektor
  Förvaltning/Avdelning: Förskolorna Askungen, Tuvan och Prästkragen
  Telefon: 072-354 39 20

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

 

Grundskola
 • Patrik Gustavsson - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Bikupan
  Telefon: 0478-126 24

 • Carina Bernhäll-Melin - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Kvarndammskolan, F-6 skola, fritidshem
  Telefon: 0478-127 63

 • Gun Gill - Administrativ assisstent
  Förvaltning/Avdelning: Lustigkulla skola, Björkskolan, förskolorna i Skruv och Kosta
  Telefon: 0478-127 05

 • Roger Wisberg - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Lustigkulla skola, Björkskolan
  Telefon: 0478-127 09

 • Irina Fält - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Hackebackeskolan, fritidshem Lessebo
  Telefon: 0478-126 54

 • Marcel Ulverskiold Nordstierneheim - Studie- och yrkesvägledare
  Förvaltning/Avdelning: Bikupan
  Telefon: 0478-126 39

 • Amra Zulic - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Hackebackeskolan, F-6 skola, fritidshem
  Telefon: 0478-126 14, 0768-84 94 36

 • Madeleine Johansson - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Kvarndammsskolan, F-6 skola, fritidshem
  Telefon: 0478-127 64

 • Emeli Cooper - Ledningsresurs
  Förvaltning/Avdelning: Bikupan
  Telefon: 0478-126 45

 • Vilma Johansson - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Bikupan
  Telefon: 0478-126 25

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Gymnasieskola
 • Daniel Abrehe - Studie- och yrkesvägledare
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter, vuxenutbildning, gymnasieutbildning
  Telefon: 0478-126 70

 • Katarina Nordqvist - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter, vuxenutbildning, gymnasieutbildning
  Telefon: 0478-126 58

 • Anette Weidenmark - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter
  Telefon: 0478-126 41
  E-post: anette.weidenmark2@lessebo.se

 • Mats Höglund- Biträdande rektor
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter
  Telefon: 0478-127 06

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

 

Anpassad skola
 • Christina Fransson - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Nyängskolan och särskild utbildning för vuxna
  Telefon: 0478-126 55

 • Marita Engdahl - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Galaxen, Stallet/Äventyret, Nyängskolan i Lessebo
  Telefon: 0478-126 81

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

 

Kulturskola
 • Jimmy Täck - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Kulturskolan
  Telefon: 0478-126 46

Vuxenutbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Vuxenutbildning, Gymnasieutbildning & Yrkesutbildning

 • Daniel Abrehe - Studie- och yrkesvägledare
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter, vuxenutbildning, gymnasieutbildning
  Telefon: 0478-126 70

 • Katarina Nordqvist - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter, vuxenutbildning, gymnasieutbildning
  Telefon: 0478-126 58

 • Anette Weidenmark - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter
  Telefon: 0478-126 41
  E-post: anette.weidenmark2@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?
Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Stöd och hälsa i skolan
 • Anette Engdahl - Skolsköterska
  Förvaltning/Avdelning: Kvarndammskolan
  Telefon: 0478-127 66

 • Vivi Henrysdatter- Logoped
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 67

 • Olivia Monsler - Kurator
  Förvaltning/Avdelning: Bikupan
  Telefon: 0478-126 49

 • Anton Håkansson - KAA-ansvarig, Skolkurator
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter
  Telefon: 0478-126 68

 • Meliha Jujic - Skolkurator
  Förvaltning/Avdelning: Hackebackeskolan, Lustigkulla skola, Nyängskolan
  Telefon: 0478-126 52, 072-742 26 52

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

 • Anna Holmberg - Skolsjuksköterska
  Förvaltning/Avdelning: Hackebackeskolan
  Telefon: 0478-126 74

 • Sara Brundin - Kurator
  Förvaltning/Avdelning: Kvarndammskolan, Björkskolan
  Telefon: 0478-127 62

 • Kerstin Sandin- Skolsköterska
  Förvaltning/Avdelning: Lustigkulla skola, Björkskolan, Nyängskolan och Lessebo Gymnasieskola
  Telefon: 0478-126 30

Vill du skicka e-post till oss?
Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Barn- och utbildningskontoret
 • Evelina Danielsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

 • Carin Beijer - Ekonom
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-12640

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Cecilia Stavert - Samordnare Skoldatatek
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-12518

 • Linda Bjälkenborn - Tf. Biträdande utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 64

 • Joel Eskilsson- Skolskjutssamordnare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 076-7682709

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

 

Bibliotek
 • Cecilia Ungerbäck-Smith - Bibliotekschef
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo bibliotek
  Telefon: 0478-125 73

 • Charlotte Nilvén - Bibliotekarie
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo bibliotek
  Telefon: 0478-125 66

 • Christina Franzén - Biblioteksassistent
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo, Hovmantorp och Skruvs bibliotek
  Telefon: 0478-125 66

 • Kristina Hörberg - Biblioteksassistent
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo bibliotek
  Telefon: 0478-125 66

 • Emelie Faxe - Bibliotekarie
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo och Hovmantorp bibliotek
  Telefon: 0478-125 66

 • Stina Odenman - Biblioteksassistent
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo bibliotek
  Telefon: 0478-125 66

 • Camilla Gustafsson - Biblioteksassistent
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo bibliotek
  Telefon: 0478-125 66

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

 

Stöd- och omsorg

Vid akuta sociala händelser kvällar och helger:

 • Socialjour telefonnummer: 112
Äldreomsorg

Äldreomsorg

 • Johan Strand - Verksamhetschef vård och omsorg
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorg och Omsorg om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-127 59

 • Lotta Westrin - Anhörigsamordnare
  Ansvarsområde: Anhörigstöd i Lessebo kommun
  Telefon: 0478-125 85
  E-post: anhorigstod@lessebo.se

 • Eva Sjöblom - Anhörigsamordnare
  Telefon: 0478-125 85
  E-post: anhorigstod@lessebo.se

Lessebo

 • Vakant - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo hemtjänst
  Telefon: 0478-125 95

 • Berghälla
  Telefon: 0478-125 89
 • Hemtjänst Lessebo
  Telefon: 0478-125 94 eller 126 18

 • Vikingagården
  Telefon: 0478-126 99

Kosta

 • Vakant - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Kosta hemtjänst
  Telefon: 0478-127 25

 • Servicehuset
  Telefon:
  0478-127 29
 • Gläntan
  Telefon:
  0478-127 26

Skruv

 • Sara Edstrand - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Skruv hemtjänst
  Telefon: 0478-127 00

 • Furugården
  Telefon:
  0478-127 01
 • Tallkotten
  Telefon:
  0478-127 03

Hovmantorp

 • Ann-Charlott Westrin - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp hemtjänst
  Telefon: 0478-127 59

 • Sjöglimten
  Telefon:
  0478-127 53
 • Bore
  Telefon:
  0478-127 56
Individ och familjeomsorg

Individ och familjeomsorg

 • Vakant- Verksamhetschef individ och familjeomsorg
  Förvaltning/Avdelning: Individ och familjeomsorg
  Telefon: 0478-126 89

Funktionsnedsättning
 • Johan Strand - Verksamhetschef vård och omsorg
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorg och Omsorg om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-127 59

 • Peter Holmström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 65

 • Haris Aljicevic - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 47

 • Linus Kjellsson - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 073-054 83 84


Hemsjukvård

Hemsjukvård

 • Anna-Maria Lindblom - Psykiatrisjuksköterska
  Ansvarsområde: Hälso- och sjukvård samt råd och stöd i hemmet till personer med psykisk funktionsnedsättning.
  Telefon: 0478-125 72

 • Anna-Lena Palm Stjärna - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  Ansvarsområde: Kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjuksjukvården.
  Telefon: 0478-125 84

Handläggare

Handläggare

 • Äldreomsorgen Lessebo/Skruv
  Telefon: 0478-125 39

 • Äldreomsorgen Hovmantorp/Kosta
  Telefon: 0478-125 38

 • OF/psykiatri
  Telefon: 0478-125 96

 • Avgiftshandläggare
  Telefon: 070-149 53 42

Socialkontoret
 • Susanne Wirstedt Johansson - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 0478-125 86

 • Paul Bohman - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 070-875 56 18

 • Anna-Lena Palm Stjärna - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  Förvaltning/Avdelning: Hemsjukvården
  Telefon: 0478-125 84, 070-341 25 84

 • Vakant - Verksamhetsutvecklare
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 0478-125 44

 • Catherine Persson Lundgren - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

 

Socialförvaltningen,enhetschefer och verksamhetschefer
 • Ann-Charlott Westrin - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp hemtjänst
  Telefon: 0478-127 59

 • Vakant - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Kosta hemtjänst
  Telefon: 0478-127 25

 • Sara Edstrand - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Skruv hemtjänst
  Telefon: 0478-127 00

 • Vakant - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo hemtjänst
  Telefon: 0478-125 95

 • Peter Holmström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 65

 • Vakant- Verksamhetschef individ och familjeomsorg
  Förvaltning/Avdelning: Individ och familjeomsorg
  Telefon: 0478-126 89

 • Haris Aljicevic - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 47

 • Johan Strand - Verksamhetschef vård och omsorg
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorg och Omsorg om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-127 59

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.


 

Trafik och infrastruktur
 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
  Ansvarsområde: Vatten och avlopp
  Telefon: 0478-125 52

 • Carl Hägerwall Stein - Fastighetschef
  Ansvarsområde: Kommunägda fastigheter så som ex. skolor, serviceboenden. (inte Lessebohus fastigheter)
  Telefon: 0478-125 71

 • Örjan Wilhelmsson - Biträdande servicechef
  Ansvarsområde: Anläggning, gata/park
  Telefon: 0478-128 03

 • Nasir Zaka - GIS- och trafikingenjör
  Ansvarsområde: GIS, kartframställning, trafik, enskilda vägar, skrotbilar
  Telefon: 0478-125 56

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

 

Uppleva och göra
 • Jenny Ramnér - Kultur- och fritidschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Kultur och fritid
  Telefon: 0478-125 67

 • Anton Nordström - Kultur- och fritidskonsulent
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Kultur och fritid
  Telefon: 0478-125 19

För turistinformation kontakta eller besök:

 • Lessebo bibliotek

  Telefon: 0478-125 66
  E-mail: biblioteket@lessebo.se
  Postadress: Storgatan 51A
  365 32 Lessebo


Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Måltider i skola och omsorg
 • Emma Wallsten - Tillförordnad måltidschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 97

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Näringsliv och arbete
 • Elisabet Forslund - Näringslivschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Näringslivskontoret
  Telefon: 0478-125 60

 • Nyföretagarcentrum: Rådgivning starta och driva eget företag.
  Boka rådgivning digitalt: https://www.nyforetagarcentrum.se/vaxjo/  Länk till annan webbplats.

   

 • Maria Lundholm - Näringslivsutvecklare med fokus på destinationsutveckling
  Bolag: AB Glasriket
  Telefon: 0734-08 84 70

 • Ann-Sofie (Fia) Flink - Arbetsmarknadschef
  Förvaltning/avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Arbetsmarknadsavdelningen
  Telefon: 0478-126 77

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Förvaltningschefer
 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Catherine Persson Lundgren - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Överförmyndare

Överförmyndarnämnden östra Kronoberg ansvarar för verksamheten och nås via Växjö kommuns växel 0470-410 00.

Kansli, Ekonomi, Personal
 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Maria Trulsson - Ekonomichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Ekonomiavdelningen
  Telefon: 0478-125 31

 • Annika Roos Jansson- HR-chef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelning
  Telefon: 0478-125 25

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

 • Hans Andersson - Upphandling/inköp
  Förvaltning/Avdelning: Kommmunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 41

 • Patrik Itzel - Beredskaps- och säkerhetssamordnare
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 06

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 9 september 2023
Publicerad: 29 mars 2017 kl. 15.57

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Marcus Dackling (m) - Oppositionsråd
  Telefon: 070-980 87 58

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se