• Minimera Visa
  2021-01-22
  Störningar dricksvattnet Norrhemsgatan i Hovman...
  Meddelande: Måndagen den 25 januari kan det förekomma störningar i dricksvattnet p... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skola och förskola

Information till dig som vårdnadshavare och elev i Lessebo kommun. Information skickas också via Schoolsoft från respektive skola och förskola.

Förändringar i skola och fritidsverksamhet

Lessebo kommun har vidtagit ett antal åtgärder inom verksamheter för barn och unga. Det handlar bland annat om undervisning i kulturskolan, prao och språkval. Information har gått direkt till de vårdnadshavare som berörs.

Förskolan

 • Barn i förskoleåldern ska i första hand stanna hemma om de är sjuka och de behöver inte testas för covid-19.
 • Barn ska stanna hemma om någon den bor ihop med har covid-19.
 • Ett barn som är hemma för tydliga och bestående symtom på sjukdom bör stanna hemma 2 dygn efter symtomfrihet.
 • Barn med tydliga och symtom som är bestående över dagen ska tolkas som nytillkommen infektion och ska gå hem/stanna hemma.

Grundskolan

 • Är man frisk så deltar man i undervisningen som vanligt. Skolplikt råder.
 • Undantag gäller för elev som bor ihop med någon som har covid-19, då ska denne elev stanna hemma.
 • Är man sjuk så ska man stanna hemma. Undvik att sprida smitta. Detta gäller även vid milda symtom.

Gymnasie och vuxenutbildning

 • Utbildningen på gymnasiets introduktionsprogram fortsätter med undervisning som under hösten. Introduktionsprogrammet omfattas inte av det beslut som säger att gymnasieutbildning ska ske på distans.
 • Utbildningen på vuxenutbildningen har anpassats och fortsätter enligt plan.
 • På skolan är det viktigt att hålla avstånd och respektera de regler som finns. Grundregeln är att om man är frisk så deltar man i undervisningen som sker på plats i skolan.
 • Är man sjuk så stannar man hemma.
 • Bor man tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 stannar man också hemma.

Barnomsorg om skolorna stängs

I händelse av en skolstängning kommer Lessebo kommun att kunna erbjuda barnomsorg till barn som har vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten samt för barn med särskilda behov.

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, på en acceptabel nivå. När en skolstängning blir aktuellt kommer du få information om vad som gäller och hur du berättar för kommunen att du är i behov av barnomsorg.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att ta reda på om du har ett samhällsviktigt jobb. Om du är osäker på om ditt arbete är samhällsviktigt behöver du föra en dialog med din arbetsgivare för att reda ut detta. Lessebo kommun kan kräva intyg från din arbetsgivare.

Förebyggande arbete

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning. Det gäller även då andra influensavirus är i omlopp. En allmänt förbyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Information om detta har intensifierats nu i och med coronaviruset. Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för god handhygien. Tvätta dig ofta med tvål och vatten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 8 januari 2021
Publicerad: 18 mars 2020 kl. 15.38

Lessebo i media

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Tommy Gravéus - Biträdande utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 64

 • Tina Salomonsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se