• Minimera Visa
  2022-01-18
  Driftstörning vatten i Lessebo och Strömbergshy...
  Med start ikväll till och med natten mot fredag kommer det förekomma kortare drift... Läs mer

Skola och förskola

Information till dig som vårdnadshavare och elev i Lessebo kommun. Du som elev och vårdnadshavare hittar också aktuell information i Schoolsoft.

Förskolors och skolors pedagogiska verksamhet omfattas inte av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån. Det innebär att undervisning ska bedrivas som närundervisning på plats. Verksamhetsansvariga bör dock göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

De allmänna råden gäller också skolan. Det innebär till exempel att barn, elever, vårdnadshavare och personal ska stanna hemma när de är sjuka med symtom på covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som får symtom på covid-19 testar sig. Rekommendationen gäller för alla, från barn i förskoleklass och äldre.

Om corona finns i hemmet ska alla stanna hemma i fem dagar och testa sig för covid-19. Den som provtas för covid-19 får skriftlig information om detta vid provtagningen och individer som testats positivt för covid-19 får mer information om vad som gäller för hushållskontakter vid smittspårningen.

De som är ovaccinerade och har testat negativt för covid-19 (inte bär på sjukdomen) kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om de varit feberfria ett dygn och känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

Avslutningar och annat firande kan genomföras men kan behöva anpassas utifrån verksamhetens förutsättningar. Aktiviteter så som vägledning inför skolvalet (exempelvis öppet hus) kan genomföras med lämpliga smittskyddsåtgärder.

Samhällsviktiga jobb

Om förskolor och skolor skulle stängas ska vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg, om den inte går att ordna på annat sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har förtydligat vilka yrken det kan gälla samt bestämt vad arbetsgivare och vårdnadshavare måste göra om det skulle bli aktuellt att stänga.

Om det blir aktuellt ska du meddela din förskola om du har ett samhällsviktigt arbete.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 20 januari 2022
Publicerad: 18 mars 2020 kl. 15.38

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Tommy Gravéus - Biträdande utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 64

 • Evelina Danielsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se