Dina frivilliga insatser

Du som invånare kan göra flera frivilliga insatser för en tryggare kommun.

Frivilliga resursgruppen FRG

FRG är en frivillig resurs som avlastar, förstärker och kompletterar olika delar inom kommunen vid kris och samhällsstörning. Resurserna inom FRG tillhör någon av de arton frivilliga försvarsorganisationerna och är utbildade, tränade och kvalitetssäkrade genom Sveriges Civilförsvarsförbund.

FRG behöver bli fler. Anmäl ditt intresse via info@frglessebo.se så får du mer information om förutsättningar, villkor och möjligheter.

Krisstöd

Kommunen har en plan och bemanning för att hjälpa drabbade och anhöriga vid kriser. Vi behöver bli fler frivilliga och om du känner att du kan och vill stödja andra personer vid olyckor och samhällsstörningar där kommunen är involverad så kontakta Göran Liljedahl via goran.liljedahl@lessebo.se.

Vuxenvandrare

Vuxenvandrarna ska synas ute i orterna och vara tillgängliga för de som rör sig. Vuxenvandrarna är en del av Lessebo kommuns brottsförebyggande arbete. Du kan läsa mer om vuxenvandrare här på vår webbplats:

Vuxenvandrare

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 4 augusti 2023
Publicerad: 17 september 2020 kl. 14.23

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Marcus Dackling (m) - Oppositionsråd
  Telefon: 070-980 87 58

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se