Stöd till drabbade

Vid en allvarlig händelse som berör många, till exempel en stor trafikolycka, hyreshusbrand eller kraftigt våldsbrott kan det finnas behov av psykiskt och socialt omhändertagande. Om du har drabbats av brott, hot och våld kan du behöva hjälp och stöd att bearbeta det som har hänt. Om ett längre avbrott i något av försörjningssystemen har drabbat samhället, kan du behöva hjälp med till exempel vatten och värme.

Kommunalt krisstöd

Det kommunala krisstödets uppgift är att ge medmänskiligt stöd vid allvarliga händelser som berör många. Det medmänskliga stödet kan bestå av att såväl praktiskt stöd som psykosocialt stöd. En allvarlig händelse som drabbar enskilda hör till sjukvårdens ansvar och är inte en uppgift för det kommunala krisstödet. Kommunala stödpersoner är medborgare och anställda medarbetare som ställer upp ideellt vid en händelse.  Många av dem har erfarenhet från sociala frågor i sitt arbete. Om kommunen öppnar ett tillfälligt krisstödscenter kommer meddelande om det att läggas ut på kommunens webbplats, lessebo.se, och Facebook.

Nödvatten

Kommunen har en plan för hur längre avbrott av dricksvatten och avlopp ska hanteras.  Om det uppstår ett långvarigt vattenavbrott placeras tankar ut med nödvatten. Det möjliggör för drabbade att hämta nödvatten i egna rena kärl. Information om när och var nödvatten placeras ut lämnas på kommunens webbplats, lessebo.se, Facebook samt  servicemeddelande via radio. Det är viktigt att de kärl som du använder för att  hämta nödvatten i är rena.

Trygghetspunkter/värmestugor

Kommunens servicehus är trygghetspunkter för i första hand äldre och svaga.  Om det är många som samtidigt behöver tillgång till värmestuga eller hygienutrymme kommer kommunen att öppna annan lämplig lokal som trygghetspunkt, till exempel idrottshall. Vilken beror på händelse och omständigheter. Om kommunens öppnar tillfällig värmestuga/ trygghetspunkt för allmänheten kommer meddelande läggas ut på kommunens webbplats, lessebo.se, Facebook och servicemeddelande via radio.

Vid behov av evakuering

Om en händelse inträffar som innebär att stora delar av kommunen behöver evakueras kommer du i första hand uppmanas att ordna evakuering själv.  Kommunens resurser behövs till äldre och svaga. Om behov av evakuering uppstår kommer information att förmedlas via kommunens webbplats, lessebo.se, Facebook och viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Det kan vara bra att ha tänkt över vad du ska ta med dig om du hastigt måste lämna ditt hem. Du kommer bara ha möjlighet att ta med dig det viktigaste till exempel:

 • medicin
 • kontanter
 • värdehandlingar
 • hygienartiklar
 • liggunderlag
 • sovsäck

Läs DinSäkerhets checklista inför utrymning:

DinSäkerhet - Utrymning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Långvarigt avbrott av telefon och internet

Om det inträffar en samhällskris som gör att kommunen inte kan kommunicera med invånare via telefon, internet eller sociala medier kommer informationspunkter att öppnas i första hand kommunens huvudbibliotek på Storgatan 51A i Lessebo.

Larm till 112 vid avbrott i mobil- och telenät

Om du behöver larma 112 under ett avbrott i mobil- och telenät kan larm ske via en brandstation. I vår kommun är det Räddningstjänsten Östra Kronobergs lokal på Storgatan 45 i Lessebo.

Brottsofferjouren stödjer dig som varit utsatt för brott

Om du har varit med om ett brott kan det vara bra att ha en neutral samtalspartner som kan lyssna och stödja dig. Brottsofferjouren består av frivilliga erfarna samtalspersoner. Deras uppgift är att ge medmänskligt stöd åt brottsoffer och att ge hjälp och trygghet för vittnen som kallats till rättegång. Brottsofferjouren hjälper de som utsatts för brott kostnadsfritt. Deras arbete sker i nära samarbete med Polisen i Kronobergs län och Växjö Tingsrätt. Du hittar mer information om Brottsofferjouren på deras webbplats:

Brottsofferjouren Växjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 4 augusti 2023
Publicerad: 1 december 2016 kl. 15.02

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Marcus Dackling (m) - Oppositionsråd
  Telefon: 070-980 87 58

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se