Viktigt meddelande till allmänheten

Tutor som sänder ut viktigt meddelande till allmänheten. Foto.

Foto: Mostphotos

Allmänheten kan uppmärksammas om VMA (Viktigt meddelande till allmänheten)  genom varningssignalen via ljudsändare, genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området och/eller genom ett sms-meddelande till mobiler som är adress-registrerade i det drabbade området. VMA via SMS är en kompletterande tjänst.

VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) via signalhorn

VMA är ett utomhusvarningssystem. Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan. När faran är över ljuder en sammanhängande signal i 30 sekunder.

När du hör signalen ska du:

 1. Gå inomhus!
 2. Stäng dörrar och fönster. Om det är möjligt, stäng även ventiler och fläktar.
 3. Lyssna på Sveriges Radio P4 Kronoberg eller se på TV och glöm inte Text-TV.
 4. Kolla på kommunens webbplats, lessebo.se och på Krisinformation.se:
  Lessebo.se
  Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) via telefon

VMA kan även spridas via talmeddelande till fast telefon och som SMS-utskick till mobiltelefoner. Det är den som beslutar om att ett VMA ska skickas ut som även bestämmer om meddelandet ska gå ut till mobiler och fast telefon. Du behöver inte registrera dig hos din operatör för att få SMS vid VMA. Vilka mobiler SMS-utskicket skickas till baseras på den adress mobiltelefonen är registrerad på hos operatören.

Kommunen kan också informera dig via andra kanaler vid krissituationer:

 • Sveriges Radio P4 Kronoberg.
 • Genom att informationssystemet KrisSam aktiveras och att dess telefonnummer meddelas i media.
 • Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.
 • I händelse av att radio och sociala medier ligger nere kommer vi att öppna våra bibliotek som informationscentrum.
 • Information i media.
 • 113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning. Du kan också ringa och lämna information till 113 13.


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 19 oktober 2023
Publicerad: 7 maj 2017 kl. 19.09

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Marcus Dackling (m) - Oppositionsråd
  Telefon: 070-980 87 58

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se