Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Din beredskap

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar, men också på att vi som individer tar ett eget ansvar för vår egen säkerhet. Du har en skyldighet att skaffa förmåga att agera och skydda det som är skyddsvärt. Förmåga att skydda skapas genom kunskap, information, utbildning, övning och erfarenhet.

Kunskap och information

Det finns många bra länkar för att hämta kunskap och information kring samhällsstörningar, både innan och under en samhällskris.

 • Krisinformation.selänk till annan webbplats är en sajt som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Här finns aktuell information om samhällsstörningar som pågår men även information kring samhällsstörningar som kan uppstå. 
 • Sajten dinsäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger bra information kring hur du kan förbereda dig inför olika kriser. Den drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 • Hesafredrik.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är framtagen av Krissamverkan Kronoberg. Där finns bra checklistor och information kring hur du kan förbereda dig inför en kris. Den har även en sida som vänder sig till yngre, hesafredrik.nu/vildahildalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Länsstyrelsen Kronoberg ansvarar för att samordna informationen vid större samhällsstörningar som rör hela eller stora delar av länet. Läs mer lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/Pages/default.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Lessebo kommun uppdaterar hemsida och Facebook när störningar uppstår. När det uppstår en samhällskris finns det alltid ett stort informationsbehov. Vårt mål är att vi ska kunna ge dig den information du behöver för att kunna hantera samhällsstörningen för dig och dina nära. Vi informerar via hemsida, Facebook och vid behov servicemeddelande via Sveriges Radio P4.  Är det en stor regional kris ansvarar Länsstyrelsen Kronoberg för länets gemensamma information. 
 • SMHI varnar för väderrelaterade samhällsstörningar. Följ läget på smhi.selänk till annan webbplats.
 • Trafikverket.selänk till annan webbplats rapporterar läget gällande vägar, tåg och flyg.
 • För att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig finns skyddsrum. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan tänkas komma till användning. Skyddsrum finns spridda i den vanliga bebyggelsen och används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler. Du kan läsa mer om skyddsrum på MSB:s hemsida.  https://www.msb.se/skyddsrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns även en karta över var skyddsrum är belägna. För närvarande byggs inga nya skyddsrum. Eventuell nyproduktion är aktuell först när vår regering bedömt att omvärldssituation och hotbild förändrats så mycket att det motiverar byggande. 

Utbildning och övning

I Krissamverkan Kronoberg hålls årligen nätverksträffar som vänder sig till aktörer i nätverket samt näringsliv och civilsamhället. Om man som privatperson vill engagera sig för att skydda andra finns det Frivilliga resurs grupper, FRG. I Lessebo kommun har vi precis börjat rekrytera till FRG. Du kan anmäla ditt intresse via "info@FRGLessebo.se".

Erfarenhet

Hittills har samhällskriser inträffat sällan i Lessebo kommun. Den samhällskris som drabbat flest invånare och varat längst är stormen Gudrun 2005.  Följande större samhällsstörningar har inträffat de senaste 30 åren:

 • Skogsbrand Lessebo, 1990
 • Översvämning Skruv, 2001
 • Stormen Gudrun, 2005
 • Totalbrand på låg- och mellanstadieskolan Hackebackeskolan i Lessebo 2005
 • Skogsbrand Trollaberg, Hovmantorp, 2008
 • Utsläpp farligt ämne i ytvattentäkt i Lessebo, 2011
 • Gasläcka pappersbruk Lessebo, 2011
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 14 januari 2019
Publicerad: 1 december 2016 kl. 14.42

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef (IT-chef)
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se