• Minimera Visa
  2020-08-10
  Telefoni - problem
  På grund av ett fel hos Telenor kan det vara svårt att nå Lessebo kommun via telef... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Omsorg om äldre

Lessebo kommun prioriterar omsorgen om äldre och kommer vid behov göra omflyttningar av personal för att kunna bedriva verksamheten.

Från 2020-04-01 råder besöksförbud på alla äldreboenden i Sverige. Det har regeringen beslutat.
I Lessebo kommun är våra särskilda boenden låsta. Enhetschef kan i enskilda fall besluta om undantag från förbudet.

Hjälp med hemkörning från affären

Är du äldre än 70 år eller riskgrupp av något annat skäl som Folkhälsomyndigheten pekat ut?

Då tar du själv kontakt med din butik och gör upp om leverans och vad du ska handla. Sen kan affären ta hjälp av Svenska Kyrkan, Lessebo kommun eller någon annan aktör för att leverera maten hem till dig.

Flera affärer i Lessebo kommun erbjuder också själva hemkörning av varor till personer som inte kan handla själva. Det finns flera frivilliga, bland annat Svenska Kyrkan, som hjälper enskilda att handla. För att stötta upp så kan Lessebo kommun genom arbetsmarknadsenheten hjälpa butiker med hemkörning av varor.

Förebyggande

 • Folkhälsomyndigheten råder äldre personer över 70 år samt sjuka personer att begränsa sina sociala kontakter.
 • Att alla aktiviteter i träffpunkterna med besökare utifrån ska ställas in tills vidare.
 • Matsalarna i äldreboendena serverar mat endast till de boende. Personer i ordinärt boende som brukar äta i matsal ska få sin mat distribuerad till sina hem
 • Äldrelinjen: Är du över 65 och längtar efter någon att prata med? Ring Äldrelinjen på tel: 020-22 22 33, vardagar 8-19 och helger 10-16.


Inom vård och omsorg arbetar vi alltid enligt nationella riktlinjer för grundläggande vårdhygien. Det innebär att vi tvättar och spritar händerna och att vi använder handskar och skyddskläder när det behövs.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 6 april 2020
Publicerad: 18 mars 2020 kl. 15.31

Äldreomsorg

 • Anna Hammarsten Rosander-Verksamhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorgen
  Telefon: 0478-125 88

 • Bo Mörling - Tf. Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo hemtjänst
  Telefon: 0478-125 95

 • Kristina Bergström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Kosta hemtjänst
  Telefon: 0478-127 25

 • Britt Sahlberg - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Skruv hemtjänst
  Telefon: 0478-127 00

 • Anita Hansson - Myndighetshandläggare SoL
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp/ Kosta
  Telefon: 0478-125 38, 070-522 25 38

 • Aija Karlsson - Myndighetshandläggare SoL
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo/Skruv
  Telefon: 0478-125 39 eller 070-5412539

 • Ann-Charlott Westrin - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp hemtjänst
  Telefon: 0478-127 59

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se