Dataskydd inom Lessebo kommuns verksamheter

Lessebo kommun behöver i många fall hantera uppgifter om dig som medborgare och det är något som vi gör med största varsamhet. Vi arbetar med informationssäkerhet och följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Personuppgifter

Lessebo kommun bedriver många olika verksamheter och för att vi ska kunna utföra detta arbete behöver vi behandla och spara en mängd olika personuppgifter. Uppgifterna kan inhämtas på olika sätt, oftast direkt från dig men ibland från någon annan, till exempel myndigheter som Skatteverket.

En personuppgift är något som identifierar dig som person, till exempel ditt namn, din adress, ditt personnummer eller en bild på dig. Dina personuppgifter sparas så länge de behövs för den aktuella verksamheten, eller bevaras längre om kommunen har en skyldighet att arkivera det enligt lag.

Lessebo kommun måste ha en rättslig grund för att spara en personuppgift om dig. Det kan handla om myndighetsutövning som bygglov eller ekonomiskt bistånd. Som exempelvis elev eller låntagare har vi som kommun och du en rättslig förbindelse. Vi kan också spara dina uppgifter på grund av avtal som anställningsavtal eller beroende på att du är kund hos oss. Det kan också röra sig om allmänt intresse inom till exempel kultur- och fritidsverksamheten. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter.

Vi behandlar enbart dina personuppgifter för de syften och de ändamål de samlas in. Däremot kan vi ibland ha en skyldighet att enligt lag lämna uppgifterna till utomstående, till exempel andra myndigheter. Uppgifterna kan också komma att lämnas till andra om uppgifterna är en del av en allmän handling som är offentlig.

Frågor och kontakt

Har du frågor eller vill ha information kring hur dina personuppgifter kan du kontakta oss. Du kan också i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att hos den personuppgiftsansvarige begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. I kommunen är respektive nämnd personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. För att utöva dina rättigheter ska du därför vända dig till den nämnd som ansvarar för behandlingen. Använd gärna aktuell e-tjänst för din fråga:

Du når ansvarig via kommunens växel 0478-125 00 eller kontaktcenter@lessebo.se.

Dataskyddsombud Therese Jigsved, Sydarkivera: dataskydd@sydarkivera.se

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du också läsa mer om dataskyddsförordningen och dina rättigheter:

Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 2 januari 2024
Publicerad: 11 maj 2018 kl. 13.41

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Marcus Dackling (m) - Oppositionsråd
  Telefon: 070-980 87 58

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se