Rådgivande organ

I Lessebo kommun är det viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. De rådgivande organen är organ där representanter för olika sådana intressegrupper träffar och samråder med kommunens politiker.

Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta

Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionshindrandes organisationer, pensionärsorganisationer och kommunens styrelser och nämnder

 • Rådet skall förstärka inflytandet i alla frågor vad gäller personer med funktionshinder.
 • Rådet skall verka för att frågor som rör personer med funktionshinder beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
 • Rådet kan aktualisera och initiera ny frågor som rör funktionshindrade i nämnder och förvaltningar.
 • Rådet skall vara remissorgan i frågor som rör personer med funktionshinder.
 • Rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

Protokollen från årets möten finner du här. Öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 16 augusti 2023
Publicerad: 23 januari 2017 kl. 12.03

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se