Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klagomål på skola och barnomsorg

Vi strävar efter att ha en så bra skola och barnomsorg som möjligt. En del i det arbetet är att ta till oss av och hantera de klagomål som finnns.

 

Rutiner för klagomål mot utbildningen

Skollagen 4 kap. 8 §

”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Informationen om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”

Följande rutiner bör gälla då elev eller vårdnadshavare är missnöjd med utbildningen. Ska ses som en stigande åtgärdstrappa. Klagomål kan ske muntligt eller skriftligt.

Prata med skolan/förskolan först!

 1. Vänd dig till berörd lärare/förskollärare.
 2. Vänd dig till ansvarig rektor/förskolechef.
 3. Vänd dig till utbildningschefen på Barn- och utbildningsförvaltningen.
 4. Anmälan kan därefter göras till Skolinspektionen och/eller Barn- och elevombudet. Anmälan sker skriftligen via www.skolinspektionen.se eller via vanligt brev.

Detta gör Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet utreder om skolan har följt de bestämmelser som gäller. Barn- och elevombudet arbetar bara med kränkande behandling.

Om Skolinspektionen/ Barn- och elevombudet kommer fram till att skolan inte har följt bestämmelserna får skolan kritik. Då begärs att skolan ändrar sitt arbete så att den följer de lagar och regler som gäller. Skolinspektionen/ Barn- och elevombudet följer upp och ser till att det blivit bättre i skolan för dig eller ditt barn

En inkommen anmälan är en allmän handling, som till exempel massmedia har tillgång till. Det kan som anmälare vara bra att ha tänkt igenom hur man ska bemöta intresset från utomstående.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 16 juni 2020
Publicerad: 16 juni 2020 kl. 10.27

Lessebo i media

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef (IT-chef)
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se