Klagomål på skola och barnomsorg

Vi strävar efter att ha en så bra skola och barnomsorg som möjligt. En del i det arbetet är att ta till oss av och hantera de klagomål som finnns.

Rutiner för klagomål mot utbildningen

Skollagen 4 kap. 8 §

”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Informationen om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”

Följande rutiner bör gälla då elev eller vårdnadshavare är missnöjd med utbildningen. Ska ses som en stigande åtgärdstrappa. Klagomål kan ske muntligt eller skriftligt.

Prata med skolan/förskolan först!

 1. Vänd dig till berörd lärare/förskollärare.
 2. Vänd dig till ansvarig rektor/förskolechef.
 3. Anmälan kan därefter göras till Barn- och utbildningsförvaltningen, använd blankett för klagomål och skicka den till Barn- och utbildningsförvaltningen, Lessebo kommun, 36580 Lessebo.

Detta gör Skolinspektionen och Barn- och elevombudet:

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet utreder om skolan har följt de bestämmelser som gäller. Barn- och elevombudet arbetar enbart med kränkande behandling.

Om Skolinspektionen/ Barn- och elevombudet kommer fram till att skolan inte har följt bestämmelserna får skolan kritik. Då begärs att skolan ändrar sitt arbete så att den följer de lagar och regler som gäller. Skolinspektionen/ Barn- och elevombudet följer upp och ser till att det blivit bättre i skolan för dig eller ditt barn.

Synpunkter och klagomål registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär ut en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning skyndsamt tillhandahålla den.

Klagomål på Elevhälsans medicinska insats

Om du har synpunkter eller klagomål på Elevhälsans medicinska insats (EMI) kan du lämna dessa till elevhälsoenhetens verksamhetschef.

 • Synpunkter och klagomål på Elevhälsans medicinska insats (EMI) ska lämnas till verksamhetschefen för elevhälsoenheten.
 • Dina synpunkter och klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt. Om det görs skriftligt kan du använda blanketten för klagomål som du hittar längre upp påd enna sida.
 • Verksamhetschefen bekräftar omgående att ditt klagomål tagits emot och ansvarar sedan för att du får ett svar.
 • Svar tillhandahålls skyndsamt med en förklaring till vad som hänt och besked om förslag på åtgärd.
 • Synpunkter och klagomål registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär ut en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning skyndsamt tillhandahålla den.
 • Synpunkter och klagomål sammanställs årligen och inkluderas i elevhälsoenhetens patientsäkerhetsberättelse.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 4 augusti 2023
Publicerad: 16 juni 2020 kl. 10.27

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Linda Bjälkenborn - Tf. Biträdande utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 64

 • Evelina Danielsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se