Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klagomål på stöd och omsorg

Vi strävar efter att ge dig en så bra omsorg och vård som möjligt. Dina förslag och synpunkter är viktiga för att stöd, omsorg samt hälso- och sjukvård ska kunna bli ännu bättre.

Om något blir fel eller om du inte är nöjd med den omsorg, vård, eller det bemötande du får, finns det flera sätt att lämna synpunkter:

 • Prata i första hand med den berörda medarbetaren eller chefen på berörd enhet.

Du kan också lämna synpunkter genom att:

 • Skriva ner dina synpunkter på en blankett som du kan få av medarbetarna.
 • Skriva dina synpunkter på ett vanligt papper och skicka till oss.
 • Skriva dina synpunkter i formulär direkt här på webbplatsen.

 

Synpunkter på hälso- och sjukvården

Om du har synpunkter på den hälso- och sjukvård du får, kan du även ringa till medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, telefon: 0478-125 00.

Patientnämnden

Om du vill kontakta någon utomstående eller om problemen inte blir lösta kan du eller någon anhörig ta kontakt med Patientnämnden som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som gäller hälso- och sjukvård.

Av patientnämnden kan du till exempel få hjälp med:

 • information om hur du kan klaga
 • att berätta för de ansvariga vad du varit med om i vården
 • kontakter med vårdpersonal
 • att hitta till rätt myndighet.


Inspektionen för vård och omsorg

Du kan också vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är en nationell tillsynsmyndighet för all vård och omsorg i Sverige.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 16 juni 2020
Publicerad: 11 juli 2019 kl. 14.11

Lessebo i media

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef (IT-chef)
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se