Äldreomsorg

Vårt uppdrag är att ge äldre och funktionshindrade möjligheter att leva ett självständigt liv så länge som möjligt efter sina egna förutsättningar. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd t ex i form av hjälp i hemmet eller särskilt boende.


Fast omsorgskontakt

När du beviljas hemtjänst eller plats på särskilt boende utses någon i personalen till fast omsorgskontakt. Detta kallades tidigare för kontaktperson.
Medarbetaren som är fast omsorgskontakt har till uppgift att uppmärksamma dina behov och att ansvara för samordningen av det stöd som ges till dig.

Tystnadsplikt och sekretess

All personalen som jobbar inom äldreomsorgen liksom myndighetshandläggarna som handlägger din ansökan har tystnadsplikt.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 20 juli 2022
Publicerad: 5 januari 2017 kl. 09.53

Äldreomsorg

 • Ann-Charlott Westrin -Tf verksamhetschef vård och omsorg
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorg och Omsorg om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-127 59

 • Anette Borg - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo hemtjänst
  Telefon: 0478-125 95

 • Kristina Bergström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Kosta hemtjänst
  Telefon: 0478-127 25

 • Sara Edstrand - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Skruv hemtjänst
  Telefon: 0478-127 00

 • Anita Hansson - Myndighetshandläggare SoL
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp/ Kosta
  Telefon: Kontakt via växel, 0478-125 00

 • Aija Karlsson - Myndighetshandläggare SoL
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo/Skruv
  Telefon: Kontakt via växel, 0478-12500

 • Ann-Charlott Westrin - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp hemtjänst
  Telefon: 0478-127 59

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se